Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Healthy animals do not need antibiotics

Nedslag i den svenska regeringens arbete mot antibiotikaresistens på området djurhälsa.

Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Nyheter från Näringsdepartementet