Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Ökad användning av Mina meddelanden

Säker digital myndighetspost via Mina meddelanden innebär vid hög anslutningsgrad stor nytta för både avsändare och mottagare. I nuläget är anslutningstakten till Mina meddelanden för långsam utifrån uppsatta mål. Det gäller avsändande myndig­heter såväl som mottagare i form av privatpersoner och företag. Mina meddelanden är exempel på en tjänst där statliga och kommunala myndigheter samver [...]
Livsmedelsstrategin

Om arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi för Sverige

Kunskap om mat – en bristvara

Intresset för mat är större än någonsin. Men det finns fortfarande en alldeles för låg grad av forskning och innovation i livsmedelssystemet, och det är fortfarande svårt att attrahera unga människor att ägna sig åt livsmedelsutbildningar. Varför? Det är lätt att skylla på politiker, stiftelser och företag som snåla finansiärer och på medias bild av livsmedelsindustrin. Men det finns också anledning för oss på universiteten att idka självkritik.
Skogsprogrammet

Om arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige

Endast himlen sätter gränser var budskapet i Venedig

Överväldigade av intryck och intressanta samtal om skogens möjligheter att utveckla hållbara städer känns det som att marken fortfarande gungar under våra fötter efter ett par dagar i Venedig. Vi deltog vid öppnandet av den svenska utställningen The Forests of Venice under Venedigs internationella arkitekturbiennal som invigdes den 28 maj. Satsningen, som samlar några av Sveriges mest framstående arkitektkontor, lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser samspelet mellan natur och livsmiljö för att hantera klimatförändringar och begränsade naturresurser.
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Världens första elväg för lastbilar är invigd

Den 22 juni invigdes världens första elväg för lastbilar, Elväg E16 Gävle. Vägen sträcker sig mellan Kungsgården – Sandviken i riktning mot Gävle. Elväg E16 är en demonstrationssträcka för att testa tekniken och för att undersöka framtida möjligheter att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänliga alternativ. Satsningen på projektet ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.