Healthy animals do not need antibiotics

Nedslag i den svenska regeringens arbete mot antibiotikaresistens på området djurhälsa.

Jennie Sölving, Chair, Committee for Agriculture, OECD, Secretary General’s annual Lunch Meeting

Within the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), its Committee for Agriculture is working to support member and partner countries as they develop the policy measures needed to achieve a productive, sustainable and resilient global food system. The new Chair, Ms. Jennie Sölving from the Government of Sweden’s Offices, has just presided over the first Committee meeting of her term. At the OEC [...]
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Uppåt och framåt med flygstrategin

I januari i år presenterade infrastrukturminister Anna Johansson En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är en vägledning för det fortsatta arbetet med luftfartspolitiken på Näringsdepartementet. Det kan ibland te sig svårt att få en överblick om vad som är på gång men arbetet med flygstrategin fortgår, i stort och i smått. Här ger Nils Paul, departementssekreterare på Enheten för marknad och regelverk på transportområdet, MRT en lägesbild.