Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Översikt om artificiell intelligens och dess möjligheter för välfärden

Idag presenteras en översikt om Artificiell Intelligens (AI) i välfärden under ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings kontor i Stockholm. Översikten ges exempel på hur AI, dvs. självlärande och smart programvara, redan påverkat olika branscher inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet.
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor