Healthy animals do not need antibiotics

Nedslag i den svenska regeringens arbete mot antibiotikaresistens på området djurhälsa.

C. Nordin Van Gansberghe, Senior Advisor: Nordic Council of Ministers’ meeting hosts high-level seminar on antimicrobial resistance in a OneHealth perspective

At the end of June 2017, Norway, as host for the meeting of the Nordic Council of Ministers, arranged a seminar on AMR with high-level attendance. The conclusions of the seminar were presented to the Nordic ministers for fisheries and aquaculture, agriculture, food and forestry at their ministerial meeting on Wednesday 28 June. Sweden was strongly represented at the seminar, both as presenters and delegates, once [...]
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Innovativa lösningar för digitaliserat och hållbart transportsystem

Den 1 juni 2016 sjösattes samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Det är ett av fem samverkansprogram som fokuserar på att identifiera utmaningar och möjligheter för att möta de samhällsutmaningar som Nationella Innovationsrådet pekade ut i början av nuvarande mandatperiod; digitalisering, life science samt miljö- och klimatteknik. Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är Åsa Vagland och biträdande projektledare Anna Hult, Enheten för transport och samhälle. De berättar här om samverkansprogrammets syfte och vilka initiativ som tagits.
Nyheter från Näringsdepartementet