Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Ny utredning för ökad användning av nationella digitala tjänster

Regeringen har tillsatt en utredning för att driva på digitaliseringen. Utredningen heter Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av tjänster som vi kallar ”nationella digitala tjänster”. Det är tjänster som är avgörande förutsättning för utvecklingen av digitala tjänster i den offentliga sektorn. [...]
Livsmedelsstrategin

Om arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi för Sverige

Framtidens innovativa, goda och hälsosamma mat – Vinnova har utsett vinnarna

Nu är det klart vilka 15 projekt som finansieras i Vinnovas satsning på att få fram klimatsmarta proteiner. Det är en stor variation både vad gäller råvaror och typ av livsmedel. Det är bland annat odlade muskelceller i en havrestruktur, korv på svenskodlad lupin, svampprotein som framställs från olika restflöden, samt en sportnutritionsdryck gjord av lyserade svenska blåmusslor.
Skogsprogrammet

Om arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige

Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Gröna transporter i fokus vid årets ITF-toppmöte

Den 18 och 19 maj deltog infrastrukturminister Anna Johansson i det årliga toppmötet inom International Transport Forum (ITF) i Leipzig i Tyskland. Björn Cappelin, departementssekreterare på Sekretariatet för EU och internationella frågor, Näringsdepartementet, var en av medföljarna på resan. Han berättar från ett toppmöte som bland annat handlade om hur transportsektorn kan minska utsläppen av koldioxidutsläpp, om utvecklingen mot självkörande fordon och om hur en jämställd transportbransch kan uppnås.
Nyheter från Näringsdepartementet