Healthy animals do not need antibiotics

Nedslag i den svenska regeringens arbete mot antibiotikaresistens på området djurhälsa.

Elisabeth Backteman: Sharing experiences of the fight against AMR

Antimicrobial resistance (AMR)has been called a slow tsunami as its effects only gradually become visible, as disease becomes virtually untreatable. The problem is complex, which is why we need to work ever closer together. Those of us in leading positions in agriculture, environmental care, public health, finance, trade and development cooperation need to clearly show the way to using antibiotics in a carefully a [...]
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sedan starten i början av januari fortsäter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.