Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Stor uppslutning på träff om it-användning och styrning

Nyligen träffades ett 40-tal ekonomidirektörer, CIO:s och andra beslutsfattare för att mer information om Ekonomistyrningsverkets (ESV) pågående uppdrag med att följa it-användning inom statsförvaltningen. Även Försäkringskassan, Bolagsverket och Skatteverket berättade om sina perspektiv på it-styrning och att matcha kostnader med nyttor och värde. ESV har regeringens uppdrag att årligen inhämta nyckeltal, mognadsbedömningar och information om strategiska it-projekt från 60-talet myndigheter. Det pågår nu ett utvärderingsprojekt med sex involverade myndigheter för att se om ett internationellt och öppet ramverk är en bra väg framåt för att utveckla detta arbete.
Livsmedelsstrategin

Om arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi för Sverige

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Det är som eljest i Norrbotten. Å ena sidan har vi en position på världskartan som är makalöst intressant. Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt i världen. Tack vare de kalla vintrarna kan vi ha en renare produktion än många andra. Å andra sidan tillverkar vi alldeles för lite mat. För 20 år sen var länet självförsörjande till 50 procent, idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna att producera mer mat finns, det vet vi.
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Hearing om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Näringsdepartementet bjöd den 12 oktober in till hearing om handlingsprogram för alternativa drivmedel och tillhörande infrastruktur. Det tredje mötet om alternativa bränslen för framtidens transporter. Bakgrunden är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Representanter från hela branschen fanns samlade för att komma med inspel på handlingsprogrammet. Dagens gästbloggare Anders Lewald, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om mötet. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.
Nyheter från Näringsdepartementet