Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Bedömning av digital mognad ökar kunskapen och skapar engagemang

Inom många myndigheter och kommuner pågår för närvarande intensiva funderingar på vad digitalisering innebär för oss, hur vår verksamhet påverkas, vilka anpassningar vi behöver göra. Även om Sverige hamnar högt upp i internationella mätningar upplevde merparten av deltagarna att utveckling fortfarande i många fall bedrivs i separata stuprör inom myndigheterna vilket också speglas i utformningen av tjänsterna. Att digitalisering inte är en IT-fråga eller att digitalisering inte handlar enbart om intern effektivisering eller antalet e-tjänster. För många kommer insikterna att leda till att en digital transformation av verksamheten blir nödvändig., vilket innebär att kraftiga anpassningar av verksamheter kommer behöva göras. En fråga som jag ofta får är ”var ska man börja?”. Ett sätt att få fart på diskussionerna internt är att genomföra en mognadsmätning av sin verksamhet.
Livsmedelsstrategin

Om arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi för Sverige

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Det är som eljest i Norrbotten. Å ena sidan har vi en position på världskartan som är makalöst intressant. Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt i världen. Tack vare de kalla vintrarna kan vi ha en renare produktion än många andra. Å andra sidan tillverkar vi alldeles för lite mat. För 20 år sen var länet självförsörjande till 50 procent, idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna att producera mer mat finns, det vet vi.
Transporter och infrastruktur

Om arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Hearing om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Näringsdepartementet bjöd den 12 oktober in till hearing om handlingsprogram för alternativa drivmedel och tillhörande infrastruktur. Det tredje mötet om alternativa bränslen för framtidens transporter. Bakgrunden är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Representanter från hela branschen fanns samlade för att komma med inspel på handlingsprogrammet. Dagens gästbloggare Anders Lewald, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om mötet. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.
Nyheter från Näringsdepartementet