Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Lyckat toppledarforum och öppet råd genomfördes på Digigov 29-30 november

Som ett resultat av avsiktsförklaringen mellan regeringen och Statens Kommuner och Landsting (SKL) genomfördes Digigov - Toppledarforum för ett smartare Sverige den 29-30 november på Kistamässan i Stockholm. De tre digitaliseringsministrarna: civilminister Ardalan Shekarabi, Peter Eriksson och Mikael Damberg samt före detta statsminister Fredrik Reinfeldt var bland talarna. Inom ramen för Digigov genomf [...]
Livsmedelsstrategin

Om arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi för Sverige

Finskt succékoncept testas i svenska Grästorp

Det finska succékonceptet REKO-ringar – ett sätt att sälja lokal mat på nätet, testas nu i Grästorp i Västra Götaland. Hushållningssällskapet har initierat detta försök tillsammans med Grästorps kommun. Vi hoppas att vi varit med och startat något som kan göra att våra livsmedelsproducenter i större utsträckning kan göra affärer av den ökade efterfrågan på lokal mat som vi upplever.
Nyheter från Näringsdepartementet