Digitalt först

Om arbetet med digital förnyelse av det offentliga Sverige

Uppdrag att verka för Digitalt först – för ett smartare Sverige

I början av året fick ett antal myndigheter i uppdrag att vara så kallade utvecklingsmyndigheter fram till 2018. Uppdragen går ut på att göra det enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag i processer där flera myndigheter och kommun är involverade. Uppdragen ska främja innovativa digitala lösningar för ”en väg in” och friktionsfria processer, exempelvis genom standardisering och tillgängliggörande av information. Den 22 augusti samlades ett fyrtiotal personer på Näringsdepartementet för att berätta om myndigheternas strategier för uppdragen och för att få återkoppling.
Nyheter från Näringsdepartementet