Bildrättigheter

Vi använder både egna och andra fotografers/bildbyråers bilder på Näringsbloggen. Bilder tagna av Näringsdepartementet får vanligen fritt användas efter överenskommelse med oss. Källa och fotograf ska alltid anges.

Kontakta oss gärna om du har önskemål om att använda någon av våra bilder: n.naringsbloggen[at]regeringskansliet.se.

Flickr

Vi lägger i vissa fall även upp egna bilder på Flickr. Dessa får användas så länge källa och fotograf anges vid användande. Kontakta oss om du har frågor kring dessa bilder.

Här hittar du Näringsdepartementets bilder på Flickr.