Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Digitalt först-bloggen byter adress

Från och med den 14 mars kommer vi på enheten för digital förvaltning börja publicera inlägg på vår nya blogg digitaltförst.se. Om ni bokmärkt den här sidan, som ligger under Näringsbloggen, så ber vi er att skapa ett nytt bokmärke för vår nya blogg. Vår gamla blogg kommer att finnas kvar en tid men inte längre uppdateras.

Share
Kategori Digitalisering | Om digitalt först

Förslag kring en samlad aktör för digitalisering av den offentliga sektorn överlämnades idag till civilministern

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning fick i slutet av november 2016 i uppdrag att bl.a. analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet.

Share
Kategori Digitalisering | Utredning

Hur tar vi fram det bästa ur digitaliseringen?

När jag i mitten på 1980-talet började på dåvarande Trafiksäkerhetsverket i Örebro, idag Transportstyrelsen, gick digitaliseringen främst ut på att överföra och bearbeta information från analog till digital form. Denna första generations e-förvaltning var lika med stora register, och precis som nu var en av drivkrafterna att effektivisera och förenkla statlig verksamhet.

Share
Kategori Digitalisering | Gästblogginlägg
2 kommentarer

Översikt om artificiell intelligens och dess möjligheter för välfärden

Idag presenteras en översikt om Artificiell Intelligens (AI) i välfärden under ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings kontor i Stockholm. Översikten ges exempel på hur AI, dvs. självlärande och smart programvara, redan påverkat olika branscher inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet.

Share
Kategori Artificiell intelligens | Digitalisering

Material från informationsmöte om webbtillgänglighetsdirektivet

Onsdagen den 25 januari träffades en rad intresseorganisationer på Finansdepartementet i Stockholm för att delta på ett informationsmöte om det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Några av de organisationer som fanns på plats under informationsmötet var: Handikappförbunden, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Unga hörselskadade, Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, Riksförbundet DHB och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Share
Kategori Digitalisering

Fullsatt på E-legitimationsdagen 2017

På E-legitimationsdagen den 1 februari samlades närmare 250 representanter från offentlig sektor och leverantörer från privat sektor för att lära sig om och diskutera frågor rörande e-legitimation.
Civilminister Ardalan Shekarabi fanns med bland de inledande talarna och belyste e-legitimationens betydelse som en förutsättning för en effektiv offentlig förvaltning. Shekarabi påpekade även att det är viktigt att hitta en fram till en lösning där alla som vill ska få tillgång till en säker e-legitimation.

Share
Kategori Digitalisering | Utredning

Hack for Sweden 11-12 mars

Lördag och söndag den 11 och 12 mars anordnar Hack for Sweden ett nytt hackathon där deltagare under 24 timmar tävlar om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Hack for Sweden är ett samarbete mellan 27 statliga myndigheter och organisationer som sponsras av regeringen. Tävlingen är detta år större än tidigare år och hålls i eGovlabs och Stockholms universitets lokaler i Kista. I år finns bland annat en ny tävlingskategori: bästa IoT-lösning.

Share
Kategori Digitalisering