Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Digitalt först-bloggen byter adress

Från och med den 14 mars kommer vi på enheten för digital förvaltning börja publicera inlägg på vår nya blogg digitaltförst.se. Om ni bokmärkt den här sidan, som ligger under Näringsbloggen, så ber vi er att skapa ett nytt bokmärke för vår nya blogg. Vår gamla blogg kommer att finnas kvar en tid men inte längre uppdateras.

Share
Kategori Digitalisering | Om digitalt först

Hack for Sweden 11-12 mars

Lördag och söndag den 11 och 12 mars anordnar Hack for Sweden ett nytt hackathon där deltagare under 24 timmar tävlar om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Hack for Sweden är ett samarbete mellan 27 statliga myndigheter och organisationer som sponsras av regeringen. Tävlingen är detta år större än tidigare år och hålls i eGovlabs och Stockholms universitets lokaler i Kista. I år finns bland annat en ny tävlingskategori: bästa IoT-lösning.

Share
Kategori Digitalisering

Plattformen eGovernment4EU låter allmänheten föreslå initiativ för att stärka den digitala förvaltningen inom EU

Med EU:s nya handlingsplan för digital förvaltning som löper 2016-2020 finns också en digital plattform som heter eGovernment4EU. Genom plattformen kan medborgare, företag och offentliga aktörer föreslå initiativ som syftar till att stärka den digitala förvaltningen inom EU. Förslagen kan komma från enskilda intressenter eller skickas in gemensamt av flera olika intressenter.

Share
Kategori Digitalisering | Eu

Lyckat toppledarforum och öppet råd genomfördes på Digigov 29-30 november

Som ett resultat av avsiktsförklaringen mellan regeringen och Statens Kommuner och Landsting (SKL) genomfördes Digigov – Toppledarforum för ett smartare Sverige den 29-30 november på Kistamässan i Stockholm. De tre digitaliseringsministrarna: civilminister Ardalan Shekarabi, Peter Eriksson och Mikael Damberg samt före detta statsminister Fredrik Reinfeldt var bland talarna. Inom ramen för Digigov genomfördes ett öppet […]

Share
Kategori Digitalisering | Rådet för digitalisering

Dags att anmäla sig till DigiGov och Öppna rådet 29-30 november

Den 29-30 november arrangeras konferensen DigiGov där fokus ligger på de viktigaste samhällsutmaningarna där digitalisering är en strategisk del av lösningen
Konferensen riktar sig till politiker, beslutsfattare och experter på digitalisering inom stat, kommun, landsting och regioner, akademi och näringsliv. Under två dagar kommer deltagarna att få delta i en strategisk diskussion kring analysen av vart vi är på väg, vilka beslut som måste fattas och hur vi på bästa sätt samverkar för ett smartare Sverige.

Share
Kategori Digitalisering | Rådet för digitalisering

EU:s eGovernment Benchmark 2016 visar på förbättring bland medlemsländerna men med ojämn utvecklingstakt

Den 3 oktober släpptes EU-kommissionens eGovernment Benchmark Report 2016. Rapporten visar att en växande andel av tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor inom EU digitaliseras och får ökad tillgänglighet – 81 % är nu tillgängliga online. Samtidigt är spridningen mellan medlemsstaterna stor.

Share
Kategori Digitalisering | Eu | Statsförvaltning

Uppdrag till Riksarkivet att främja arbetet med öppna data

Ett av delmålen i Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget omfattar bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen öppna data […]

Share
Kategori Uppdrag