Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Att runda av en blogg

När vi tjänstemän startade Innovationsbloggen i oktober 2011 var vi i full gång med arbetet att ta fram en innovationsstrategi. Men vi visste att det var något som vi inte kunde göra ensamma på Regeringskansliet. Innovation utgår från människan och då måste vi prata och tänka tillsammans! Och detta har varit ett av syftena med […]

Kategori Innovationsstrategi
1 kommentar

Innovationsupphandling hett även i Europa

Innovationsupphandling är ett tema som vi ofta tagit upp i innovationsbloggen. Intresset för innovationsupphandling som ett verktyg att förnya offentlig sektor och gynna ett livskraftigt näringsliv är inte ett fenomen som vi i Sverige är ensamma om att ha fått upp ögonen för. Intresset är stort i flera länder. Därför har man inom European Research […]

Kategori EU

Vad är forskningen värd?

  Sverige är känt som en forskningsintensiv nation. Men hur kommer forskningsresultaten samhället till nytta? För att belysa forskningens betydelse för samhället har RISE, Research Institutes of Sweden, gett ut en skrift som beskriver hur institutens verksamhet bidrar till samhällsutveckling. En viktig resurs är institutens olika test- och demonstrationsanläggningar där företag och forskare får möjlighet […]

Kategori Genomförande | Om innovation

Industrisamtalen avslutar rapporteringen från Almedalen

Av Almedalsveckans drygt 3 500 seminarier hade Näringsdepartementet ett särskilt engagemang i seminariet ”Kan industrisamtalen lyfta Sveriges konkurrenskraft?” den 3 juli. Sedan våren 2013 har näringsminister Annie Lööf bjudit in till fem tematiska seminarier med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna inom industrisektorn, det s.k. Industrirådet. Under arbetsnamnet Industrisamtalen har seminarier kring industrins behov av ökade […]

Kategori Almedalen | Om innovation

Universiteten och företagen – viktiga för varandra

Nobelpris eller företag? Det var frågan i programmet för den hearing som LU Innovation System anordnade kring innovation här i Almedalen. Marianne Larsson från Mobile Heights Business Center / Teknopol modererade samtalet. Övriga medverkande var Mehrdad Mahdjoubi, Orbital Systems AB, Helena Malmqvist, ABB, corporate research, Håkan Ekengren, statssekreterare hos Annie Lööf, Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S) […]

Kategori Almedalen | Om innovation

Vad krävs för att stärka Sverige som innovationsland?

– Det är inte vi politiker som skapar innovationer utan det är alltid de enskilda människorna. Det vi däremot kan göra är att skapa förutsättningar för innovation och entreprenörskap, sade Annie Lööf. I tisdags deltog näringsminister Annie Lööf på seminariet Hur ska Sverige få ut mer av sina innovationssatsningar som handlade om debattantologin ”Position Sverige […]

Kategori Almedalen | Innovationsstrategi

Sakernas internet – science fiction redan idag

Vi är väl ett sextiotal personer som tränger ihop oss i teaterskeppets lilla matsal för att höra seminariet om sakernas internet, dvs. när dina prylar pratar med varandra. Sakernas internet är en samlingsbegrepp för fenomenet att allt fler enheter förses med sensorer och datorer som kan kopplas upp mot internet. Nya förutsättningar för energieffektiviseringar skapas när energinät […]

Kategori Almedalen | Om innovation
1 kommentar

Innovationsupphandling i praktiken

På teknikföretagens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) almedalsseminarium om innovationsupphandling var ämnet hur vi skulle få till innovationsupphandling i praktiken. Ewa Widgren , VD teknikföretagen, förklarade varför detta är ett så viktigt ämne för dem. Teknikföretag är avgörande för vårt välstånd. Företagen vill fortsätta att ha produktutveckling och produktion i Sverige och de vill […]

Kategori Almedalen | Innovation i offentlig verksamhet | Om innovation