Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

”Let’s be responsive out there!” Vad händer vecka 44?

  Gissar att ni är några som liksom jag ibland får flashbacks av situationer i TV-serier av situationer och händelser i er vardag. För mig inleds varje vecka med en sådan nostalgitripp – när vi sätter oss i projektledningen för att gå igenom veckans möten och aktiviteter slungas jag i tanken tillbaka till morgonkollationeringen som inledde varje […]

Kategori Dialogmöten | Händer i veckan | Social innovation | Tematiska möten

Förenklingsdag med fokus på innovations- och konkurrenskraft

  Ett ambitiöst förenklingsarbete med högt ställda mål är viktigt för att bibehålla och öka de svenska företagens innovations- och konkurrenskraft. Men vad är det egentligen regeringen gör när man talar om att man förenklar för  företagen? Jo det fick vi veta på Förenklingsdagen den 26 oktober som hölls på Näringsdepartementet. Där det stod klart […]

Kategori Förenkla för företagen
5 kommentarer

Vad händer den här veckan? (Vecka 43)

Den här veckan är en grupp från OECD i Sverige för att göra intervjuer för en utvärdering av det svenska innovationssystemet och innovationspolitiken. Jag träffade dem tillsammans med en grupp kollegor från Näringsdepartementet här under måndagen. Resten av veckan träffar de representanter för bland annat Utbildningsdepartementet, små och stora företag, näringslivs- och fackförbundsföreträdare, Vinnova, Tillväxtverket och Vetenskapsrådet […]

Kategori Dialogmöten | Händer i veckan | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi
2 kommentarer

Ett kommunicerande projekt

Jag har sedan förra hösten varit med som kommunikatör i projektgruppen för den nationella innovationsstrategin. Tidigt identifierade vi tillsammans med den politiska ledningen på Näringsdepartementet att uppdraget med att ta fram en innovationsstrategi med sikte på 2020 i många delar är ett kommunikationsprojekt. Därmed blir dialog och delaktighet centrala begrepp för kommunikationsarbetet Precis som Sara […]

Kategori Kommunikation

Många möten mellan människor – vad gör vi i veckan?

Innovationsstrategiarbetet handlar i grund och botten om möten mellan människor. Visst har vi ett strategidokument att skriva, men vägen dit – liksom vägen till att omsätta orden i det kommande dokumentet till handling och förändring i verkligheten – går genom samtal och diskussioner om innovation med människor i företag, myndigheter och regioner, universitet och högskolor, […]

Kategori Händer i veckan
1 kommentar

Det här med innovation…vad är det egentligen?

I arbetet med att forma en innovationsstrategi för Sverige är en viktig ambition att skapa en större förståelse för vad innovation är, och vad det betyder för vårt samhälle. Enkelt kan man säga att innovation handlar om nya och bättre sätt att möta ett behov eller en efterfrågan.

Här finns tre klipp från Youtubeklipp där olika personer berättar kort om […]

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation
7 kommentarer

Innovativ kommunikation

Vi på Näringsdepartementet är ödmjuka inför uppgiften då vi nu startar upp denna blogg för att på ett naturligt och enkelt sätt beskriva vårt arbete. Ett av Näringsdepartementets mål är att ”föra en öppen och inbjudande dialog” och med det som ledstjärna provar vi att även innovera vårt sätt att kommunicera.

Kategori Innovationsstrategi