Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Raska fötter sprungit…

I takt med att vintermörkret lagt sig allt tätare över Sverige har också det interna arbetet med innovationsstrategin intensifierats. Utöver att utveckla interna underlag har vi i december haft stort fokus på på ett statssekreterarmöte som en uppsummering av de bilaterala möten som statssekreterare Håkan Ekengren haft med sina kollegor under hösten. Utöver mötet på statssekreterarnivå […]

Kategori Händer i veckan | Innovationsstrategi

Regionala innovationsmiljöer skapar potential för innovationsstödssystemet

Det råder knappast någon tvekan om att den globala konkurrensen ökar och förutsättningarna för näringslivet förändras i allt högre takt. Allt fler företag utgör delar av globala värdekedjor. Men då makroperspektiv kan bli svepande, vad kan vi göra som påverkar och stimulerar de många enskilda företagen? Ett sätt är att utgå ifrån regionala innovationsmiljöer – något VINNOVA precis beslutat nysatsa på.

Kategori Gästbloggare
1 kommentar

Så här bidrar högskolor till stärkt svensk konkurrenskraft!

En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en region är tillgången till en akademisk miljö. Den nära tillgången till en högskola eller ett universitet skapar inte bara förutsättningar för en bra skola, vård och ett levande näringsliv, utan det uppstår också en attraktionskraft och en växelverkan mellan näringsliv, kommuner, landsting och dess högskola. En växelverkan som vässar och driver utvecklingen och därmed kvaliteten för alla ingående parter.

Kategori Gästbloggare
1 kommentar

Universitet och högskolor, regional utveckling och innovation genom samverkan

I morse bjöd Annie Lööfs statssekreterare Håkan Ekengren och Marita Ljung in till ett frukostmöte här på Näringsdepartementet. Ett tjugotal deltagare trotsade mörkret och efter några stärkande koppar kaffe inledde Håkan och talade då bland annat om våra lärosätens centrala roll i samhällsutvecklingen och i framväxten av den globala kunskapsekonomin. Håkan Ekengren tog även upp […]

Kategori Regional tillväxt
6 kommentarer

Första steget mot en norrbottnisk innovationsstrategi

  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Luleå Tekniska Universitet, det regionala partnerskapet i Norrbotten m fl samlades idag 14 december i Postens gamla lokaler mitt i Luleå. Här ska ett Vetenskapens hus uppstå, i samarbete mellan IVA, LTU och LKAB, för att ge universitetet en plattform ”mitt i byn” och för att göra norrländska erfarenheter och förutsättningar än […]

Kategori Innovationsstrategi | Regional tillväxt
1 kommentar

Forskning och innovation vid rundabordssamtal på BTH

Idag reste jag med till Karlskrona när näringsminister Annie Lööf besökte Blekinge Tekniska Högskola. På agendan stod bland annat ett rundabordssamtal kring innovationer och konkurrenskraft. BTH är en högskola som bland annat profilerar sig med innovation för hållbar tillväxt. Med vid samtalet var utöver rektor Ursula Hass och vicerektor Henric Johnson företrädare för såväl tillämpad […]

Kategori Om innovation

Innovation och entreprenörskap i fokus när Annie Lööf träffade Dr Martin Schuurmans

Innovation och entreprenörskap i fokus när Näringsminister Annie Lööf träffade Dr Martin Schuurmans, grundaren av the European Institute of Innovation and Technology Idag mötte Annie Lööf en av de tongivande profilerna i Europa för innovation och entreprenörskap. Dr Martin Schuurmans från Nederländerna är på kort besök i Sverige och samtalade med Näringsministern om innovationspolitik ur […]

Kategori Om innovation
1 kommentar

Indien satsar stort på innovation för att bekämpa fattigdom

Indien satsar stort på innovation. Det blev tydligt när jag i mitten av november deltog i en ‘Global Innovation Roundtable’ i New Delhi i Indien, en otroligt spännande konferens som visade hur mycket den indiska regeringen prioriterar innovation.

Sam Pitroda, rådgivare till indiska premiärministern och ordförande i Indiens nyligen inrättade nationella innovationsrådet hade bjudit in deltagare från 15 länder för att utbyta erfarenheter om innovationspolitik och diskutera möjligheter att samarbeta.

Kategori Gästbloggare
2 kommentarer

EU-kommissionens förslag till Horizon 2020

  I onsdags presenterade EU Kommissionen sitt förslag till kommande ramprogram för forskning och innovation, kallat Horizon 2020. En stor skillnad från tidigare ramprogram inom EU är att man nu integrerat forskning och innovationssatsningar. I samband med att förslaget publicerades, lanserades en webbplats för Horizon 2020 som du hittar här. Den budget som föreslagits är 80 mdr […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Okategoriserade