Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Regionala och tematiska dialogmöten

I arbetet med innovationsstrategin har vi under 2012 anordnat ett femtontal regionala dialogmöten och tematiska dialogmöten. Dessa möten gav alla inspel till arbetet med innovationsstrategin. De regionala mötena syftade till att diskutera innovation utifrån regionalt och nationellt perspektiv. I de tematiska mötena diskuterades innovationsperspektiv i en specifik fråga eller område. Regionala dialogmöten 2012 18 januari […]

Kategori Dialogmöten | Tematiska möten
4 kommentarer

Långsiktighet och kompetensförsörjning två av medskicken från dialogmötet i Mälardalen

Jag deltog onsdagen den 18 januari i ett dialogmöte för Mälardalen som var den första regionala innovationsdialogen för i år. Den anordnades av Näringsdepartementet, i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanland samt regionförbunden i Sörmland, Uppsala och Örebro. På dialogmötet deltog drygt 100 representanter för de fyra länen, företag, universitet och högskolor samt s.k. företagens vänner, men även företrädare för andra kommuner och landsting.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare
1 kommentar

Några reflektioner från regionala dialogmötet för Mälardalen

I onsdags var det dags för årets första regionala dialogmöte. Vi samlades i Arboga där Länsstyrelsen i Västmanlands län, Regionförbunden i Uppsala, Sörmland och Örebro tillsammans med Regeringskansliet bjöd in till ett dialogmöte för att diskutera hur en växande innovationskraft i Mälardalen kan skapa en internationell tillväxtregion. Dialogmötet gav även inspel till arbetet med den nationella innovationsstrategin. […]

Kategori Dialogmöten
2 kommentarer

Berättelser om innovation

Allt började i en taxi på väg till Helsingfors flygplats för ett år sedan. Vi diskuterade hur vi i arbetet med den nationella innovationsstrategin skulle kunna tydliggöra vad innovation kan vara och innebära för såväl enskilda människor som samhället. Då kom jag att tänka på en historia som jag fått mig berättad av en person […]

Kategori Kommunikation
5 kommentarer