Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Studie visar att svenska företag ser ljust på innovationsklimatet i Sverige

I torsdags, den 22 mars, arrangerade vi på GE (General Electric) ett innovationsseminarium tillsammans med IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien). Det var en välbesökt tillställning med nära 90 deltagare från bland annat forskningsvärlden, näringslivet, politiken samt myndigheter och organisationer. På seminariet presenterades studien GE Global Innovation Barometer 2012.

Kategori Gästbloggare
2 kommentarer

Innovation och fredagsmys på dialogmöte i Skåne

Region Skånes innovationsdialog gick av stapeln den 16 mars i Malmös sista stapelbädd*. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen till innovationsdialogen som syftade till fördjupning utifrån den internationella innovationsstrategi som Skåne tog fram under 2011 samt till att ge inspel till den nationella innovationsstrategin. Skåne har definierat sex övergripande strategier som är beroende av varandra för att få full verkan […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Min syn på innovationspolitiken

För mig handlar innovationspolitik om vårt lands förmåga till förnyelse av de resurser som tillsammans lägger grunden till Sveriges välstånd. Förnyelse av produktionens konkurrenskraft och förmåga att skapa varor och tjänster som både är till gagn för vårt eget lands utmaningar och för de behov som finns på en växande global marknad.

Kategori Gästbloggare
7 kommentarer

Social innovation och baristakunskaper nere i Malmö

I fredags var vi nere på Malmö Högskola och deltog i det tematiska dialogmötet om social innovation. Mötet var ett arrangemang tillsammans med Malmö Högskola och mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Och efter att jag på morgonen lyckats ta mig till fel flygplats (!) hamnade jag till sist på samma flyg som Annie Lööf och […]

Kategori Dialogmöten | Social innovation | Tematiska möten
3 kommentarer

Västernorrland och Jämtlands län diskuterade framtidens innovativa Mittsverige

Framtidens innovativa Mittsverige var den titel som samlat ca 170 deltagare från alla delar av ”triple helix” i Västernorrlands och Jämtlands Län till Södra Berget i Sundsvall den 29 februari. Turen var nu kommen till vår landsända, den centrala femtedelen av Sverige, att hålla regional innovationsdag. Marita Ljung berömde i sin inledning att den storartade utsikten över Sundsvall och en bra bit vacker norrlandskust. Ett sannskyldigt helikopterperspektiv över Sveriges träindustriella centrum!

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi | Regional tillväxt
1 kommentar

100 innovationer – valda av svenska folket

Tekniska museet har nyligen invigt utställningen 100 innovationer – den största satsning som museet gjort någonsin. Innovationstemat är inte nytt för museet, det är ju kring innovationer och olika tekniska framsteg som Tekniska museet till stora delar byggts upp. Nytt är dock att denna gång är det svenska folket som väljer vad som ska visas och samlas för eftervärlden.

Kategori Gästbloggare

Innovationsdialog i Sundsvall

Förra veckan samlades drygt 180 personer i Sundsvall för att diskutera innovation och förnyelse i Mittsverige. Mötet arrangerades i samarbete mellan Regeringskansliet, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland. På plats fanns representanter från en mängd olika sektorer och områden. Från Näringsdepartementet deltog bland andra statssekreterare Marita Ljung samt ämnesråden Sara Modig och Christer Christensen. Under mötet […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi

Våra företag måste fylla på med ny kunskap för att bli konkurrenskraftiga

Små- och medelstora företag i Kalmar län har en stor förmåga och kunskap att anpassa sig till konjunktursvängningar. Här ligger länet bra till jämfört med andra regioner som OCED har granskat. Nu ligger utmaningen i att utveckla dessa företag till en mer kunskapsbaserad ekonomi vilket kan stärka konkurrenskraften ytterligare.

Kategori Gästbloggare
2 kommentarer