Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Årskonferens med fokus på svensk välfärdsutveckling

Igår följde jag med näringsminister Annie Lööf på Swedish Medtechs årskonferens. Ministern var inbjuden som både talare och gäst i paneldebatten som knöt ihop dagen.  ”Ser regeringen vikten av att ha en stark medteckindustri?” löd en av frågorna redan i inbjudan till konferensen. Det svaret kom ganska snabbt när näringsministern höll sitt tal: – Som […]

Kategori Innovationsstrategi | Okategoriserade | Om innovation

Tillväxtens Holy Grail

”Kapitalförsörjning för tillväxtbolag” – ett extremt viktigt ämne. Utredningsarbete pågår inom verk och myndigheter. IVA och andra har presenterat förslag. Regeringen avser att reformera det statliga riskkapitalsystemet, bland annat för att skapa bättre förutsättningar för kommersialisering i tidiga skeden. Utmärkt – men tänk efter före!

Kategori Gästbloggare
7 kommentarer

Innovation i offentlig verksamhet

En innovativ offentlig förvaltning har förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar för enskilda eller samhället i stort. Det kan handla om nya perspektiv på gamla problem, att omdefiniera en verksamhets syfte eller förändra utformningen av olika tjänster.

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet
1 kommentar

Tågturné ska främja ungas innovationskraft

Nu är det snart bara att tuta och köra! Idag lanseras Ungas Idétåg på Stockholm Centralstation. En turné som riktar sig till Unga mellan 18-30 år som vill ta sin idé vidare till handling. Hur kommer man på en innovativ idé, tar patent eller startar företag? Det är några av de frågor som besökarna kommer att få svar på. Efter Stockholm rullar vi vidare till ytterligare 12 orter. Den här turnén är en aktivitetet inom VINNOVA och Tillväxtverkets gemensamma program Ungas Innovationskraft.

Kategori Gästbloggare
1 kommentar

Framtidskommissionens blogg: Innovation är mer än teknik

Idag bloggar Framtidskommissionens  huvudsekreterare och kanslichef  Jesper Strömbäck om innovationsbegreppet och om innovationers betydelse för samhället. Jesper skriver: ”Ett samhälle utan innovationskraft och innovationsförmåga riskerar att halka efter och stagnera, inte bara ekonomiskt utan också socialt och kulturellt. På samma sätt riskerar ett samhälle utan kreativitet, entreprenörskap och nytänkande att stagnera.” Läs hela blogginlägget på […]

Kategori Om innovation

Innovationsupphandling – ett kraftfullt verktyg

I dag fick jag ett glädjande besked. Vi har fått i uppdrag att arbeta med innovationsupphandling tillsammans med Vinnova och Trafikverket, och det är ett efterlängtat initiativ. I dag behövs satsningar på forskning och innovation inom energiområdet, för det är ett av de viktigaste områdena för framtiden. Näringslivet i Sverige har goda förutsättningar att bidra till att möta den växande inhemska och globala efterfrågan på ny teknik som energiutmaningar och klimathot skapar.

Kategori Gästbloggare
2 kommentarer

Viktigt steg för att förverkliga Sveriges innovationspotential

De senaste åren har frågan om offentlig upphandling som en drivkraft för innovation blivit allt mer uppmärksammad, både i Sverige och internationellt (EU, OECD etc.). Inte minst i tider av ansträngda statsbudgetar inser många potentialen i att använda offentliga organisationers upphandlingsresurser bättre för att utveckla nya innovationer – och därmed bidra till jobb och tillväxt. Det ser jag som positivt, då vi på VINNOVA under flera år har framfört just detta.

Kategori Gästbloggare
4 kommentarer

Varför valde Facebook Luleå? Värdet av att marknadsföra en plats.

När Facebook skulle etablera ett datacenter – det första i sitt slag utanför USA – valde de Sverige. De valde Luleå, långt uppe i norr i konkurrens med flera andra starka platser i Europa. Hur kommer det sig? Efter en omfattande process där Facebook undersökt alternativ i hela Europa kom de alltså fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen.

Kategori Gästbloggare
4 kommentarer

Miljöpolitiken behöver innovationer och innovationer behöver miljöpolitiken

Innovationer och ny teknik berör på olika sätt alla Sveriges miljömål och är helt avgörande för att minska klimatpåverkan, spara på resurser och minska övergödning. Ska vi få en hållbar produktion och konsumtion så måste vi bejaka innovationer samtidigt som vi med hjälp av relevanta styrmedel uppmuntrar beteendeförändringar och nya organisations- och samverkansformer i samhället.

Kategori Om innovation
1 kommentar