Nu är vi åter i sadeln

Våren var en hektisk period för arbetet med innovationsstrategin. Vi genomförde ett femtontal dialogmöten i samarbete med inspirerade – och inspirerande! – medarrangörer. Det både gav och tog energi. Det är mycket arbete med att få till stånd bra och fruktsamma dialogmöten, men det har varit mödan värt!

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Vision
1 kommentar