Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Kort om EU-patentet

Ett patent för nästan hela Europa – en enda patentansökan som täcker in EU och därmed större delen av Europa – det ger stora möjligheter. Det enhetliga patentet blir en del av det redan väletablerade och fungerande europeiska patentsystemet.

Kategori EU | Gästbloggare

Många års förhandlingar om förbättringar av det europeiska patentsystemet har nu burit frukt!

Många års förhandlingar om förbättringar av det europeiska patentsystemet har nu burit frukt; i december 2012 antog Europaparlamentet och rådet två förordningar om ett enhetligt patentskydd i EU (nr 1257/2012 och 1260/2012). De deltagande EU-medlemsstaterna enades också om ett avtal om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet). Avsikten är att domstolsavtalet ska undertecknas under våren 2013. Det […]

Kategori EU
2 kommentarer

Spännande innovationssatsning på transportsidan

Igår på Transportbloggen bloggade vår kollega Håkan Jansson om det uppdrag som regeringen har gett till Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Uppdraget handlar om samverkan inom forsknings- och innovationsområdet för att bidra till ett gränslöst och långsiktigt hållbart transportsystem. Och precis som Håkan skriver är uppdraget till transportmyndigheterna helt i linje med den nationella innovationsstrategin. […]

Kategori Innovationsstrategi