Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Nu har Sverige även en mineralstrategi!

Idag presenterade näringsminister Annie Lööf Sveriges mineralstrategi. Gruvor är hett just nu. Efterfrågan på metaller är stor och produktionen går för högvarv. Men det finns naturligtvis också många utmaningar. Varför behövs en svensk mineralstrategi? Metaller och mineral finns praktiskt taget överallt! I din mobil, i elbilen, i vindkraftverken, i broar och i hus. En stark […]

Kategori Om innovation | Regional tillväxt

Almis innovationsstrategi

I oktober 2012 presenterade regeringen sin nationella innovationsstrategi. Den utarbetades i bred dialog med många aktörer. En av dessa var Almi Företagspartner. Ingen enskild aktör har kunskap och resurser nog för att ta det övergripande ansvaret för Sveriges innovationsförmåga. Därför är det viktigt med en fortsatt samordning mellan olika aktörer och att den nationella strategin utgör utgångspunkt i den egna verksamheten.

Kategori Gästbloggare | Innovationsstrategi

En dag i Paris

Den svenska innovationsstrategin rör förstås i huvudsak utmaningar och möjligheter specifikt för Sverige, men samtidigt kan den ha relevans för stora diskussioner som hur framtidens tillväxt och konkurrenskraft ska skapas och hur de utmaningar den globala ekonomin står inför – och är mitt i – kan mötas. På OECD-konferensen ”Growth, Innovation and Competitiveness – Maximising […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Innovationsstrategi

Miljöteknikdagen med strategin i fokus

I går bjöd vi på Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Utrikesdepartementet in aktörer verksamma inom miljöteknikområdet till Miljöteknikdagen. Runt 170 deltagare diskuterade och lyssnade till presentationer om regeringens Miljöteknikstrategi. Bland deltagarna fanns bl.a. regionala aktörer, företag, myndigheter och forskningsinstitut. Dagen inleddes av handelsminister Ewa Björling som talade om möjligheterna när det gäller export av miljöteknik och vilka […]

Kategori Möten

Destination Innovation – för Ungas Innovationskraft

Förra veckan genomförde Tillväxtverket och VINNOVA seminariet Destination Innovation – Hur stöttar vi fler unga på resan från idé till handling? Det var en bred samling av entreprenörer, rådgivare och myndighetsrepresentanter som deltog. Syftet med dagen var dels att redovisa vad som har gjorts inom ramen för Ungas Innovationskraft, dels att få in tankar och idéer för hur arbetet framöver bör utformas.

Kategori Entreprenörskap | Ungas Innovationskraft

Från ord till (upp)handling – att skapa förutsättningar för innovativa lösningar

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har på uppdrag av regeringen tagit fram vägledningen ”Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling”. Erfarenheter från arbetet visar att det finns en stor vilja och ett stort intresse från både tjänstemän och politiker att öppna upp för innovativa lösningar i offentliga upphandlingar.

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi