Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Bra ska bli bättre

De senaste mätningarna visar att Sverige fortsatt har en god position när det gäller innovationsklimatet. EU:s Innovation Union Scoreboard rankar Sverige i topp även i år. Men precis som det står i innovationsstrategin, är det flera länder som närmar sig. Därför är det viktigt att vi fortsätter jobbet att stärka innovationsklimatet i Sverige. Vad händer […]

Kategori Händer i veckan | Innovationsstrategi
1 kommentar

Kvinnors företagande – en väg till hållbar tillväxt

Dagens gästbloggare är Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden. Vägarna som bär till innovation och hållbar tillväxt är många. En väg är att kvinnors företagande fortsätter att utvecklas i Sverige. När kvinnors och mäns möjligheter att delta i näringslivet på lika villkor ökar, så […]

Kategori Gästbloggare | Kvinnors företagande | Möten

Rapport från Vinnovas och SKL:s workshop om Innovationer i offentlig verksamhet

Sverige hör till de främsta vid internationella jämförelser av innovation, vi har gjort stora forskningssatsningar och har en mycket bra hälso- och sjukvård. Men vi måste bli bättre på att omsätta innovativa idéer i praktiken. Det var det samstämmiga budskapet på Vinnovas och SKL:s seminarium om innovativt ledarskap för framtidens hälsa i förra veckan. Bland de runt 30 deltagarna återfanns statssekreterare, generaldirektörer, personer från myndigheter och regeringskansli, SKL, kommuner och landsting, företag, professions- och patientorganisationer.

Kategori Innovation i offentlig verksamhet

Hållbar tillväxt – från retorik till praktik

Finns hållbar tillväxt med på agendan i tider av ekonomisk kris?

Den frågan diskuteras den 16 april då Tillväxtverket tillsammans med Tillväxtanalys arrangerar Stora Tillväxtdagen.Bara frågan ”finns Hållbar Tillväxt på agendan i tider av kris” visar att det fortfarande finns en föreställning om två varianter av Tillväxt – tillväxt och hållbar tillväxt. Valet kan tyckas självklart.

Kategori Gästbloggare