Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vad är egentligen attraktiva miljöer? Och hur skapar man det?

I måndag samlades 500 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Solna, i Stockholm, för att dela tankar och idéer kring hur arbetet med att skapa attraktionskraft runt om i landet kan se ut. Mötet var en del i regeringens satsning Attraktionskraft Sverige. Attraktionskraft är viktigt för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft i […]

Kategori Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Inspiration och samtal på Sveriges Innovationsriksdag

I förra veckan deltog jag på Sveriges Innovationsriksdag. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av Swedish Incubators & Science Parks (SISP) i samband med deras årsmöte. Årets Innovationsriksdag, med temat öppen innovation, ägde rum den 22-24 maj på Ideon i Lund. Över 200 deltagare bestående av politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter samlades i dagarna tre […]

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation | Regional tillväxt

Innovation på agendan när näringsministern besökte Brasilien

Den 6-10 maj genomförde Annie Lööf ett besök i Brasilien. Huvudsyftet med resan var att utveckla och ytterligare fördjupa det innovationssamarbete som Sverige har med Brasilien sedan 2009 genom avtalet om innovativt, högteknologiskt, industriellt samarbete. Besöket var även ett sätt att på plats få en bättre förståelse för de brasilianska utmaningarna och de svenska företagens […]

Kategori Innovationsstrategi