Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Snart dags för Almedalen!

Från oss som arbetar med genomförandet av innovationsstrategin kommer Per Engström, Lena Svendsen och jag själv att finnas på plats. Vi ser fram emot många spännande samtal tillsammans med de av er vi träffar i Almedalen!

Statssekreterare Håkan Ekengren och Ingela Bendrot kommer också att delta i ett flertal seminarier med innovationskoppling:

Kategori Almedalen | Möten

Hur är vi kreativa i Sverige?

Sverige har lyckats bra de senaste åren under Cannes Lions kreativitetsfestival. Så bra att handelsminister Ewa Björling fick frågan om Sverige ville hålla en egen kreativitetsutbildning på plats i Cannes. UD, Svenska Institutet och den svenska kommunikationsbranschen skapade då akademin ”Made @Sweden”, som genomfördes i veckan i Cannes. Läs mer om den på UD:s blogg […]

Kategori Kommunikation | Om innovation

”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”

För två veckor sedan tog regeringen emot slutredovisningen från Innovationsrådet. Rapporten ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”  har en rad resonemang och förslag som är av stort intresse för alla som arbetar i offentlig förvaltning. Rådet har letts av Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och har arbetat sedan i […]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet

Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

På portalen ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet citeras 1700-talsfilosofen Thomas Thorilds aforism i guld: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. I en ny och föränderlig tid, där vi måste vrida och vända på våra tankar och göranden, skulle jag vilja förnya den till: Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet

Från vagga till vagga – mot en cirkulär ekonomi?

Hur designas en produkt, eller ännu hellre affärsmodellen runt den, för att passa in i ett hållbart samhälle? För att hitta ett svar på den frågan menar förespråkare för cirkulär ekonomi att man kan få mycket inspiration från hur naturens kretslopp fungerar. Tillväxtverket arrangerade den 12 juni ett seminarium för att belysa begreppet cirkulär ekonomi från olika […]

Kategori Entreprenörskap | Möten | Om innovation

Sveriges förutsättningar som ett innovationsland

Häromveckan blev vi inbjudna till att lyssna till ett rundabordssamtal om Sveriges förutsättningar som innovationsland. Samtalet är tänkt att bli ett reportage i specialbilagan Innovation & Forskning som görs av Media Planet och delas ut i tryckt form i DN den 20 juni. Bilagan kommer även att delas ut under Almedalsveckan. I samtalet medverkade Charlotte […]

Kategori Om innovation

Klimatanpassning kräver innovationer

För lite drygt ett år sedan arrangerade Regeringskansliet (med Miljödepartementet i spetsen) tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten och Vinnova, ett dialogmöte om innovation för blå tillväxt och levande hav och vatten.  Dialogmötet, som en del i framtagandet av den nationella innovationsstrategin, var mycket uppskattat från vår- och myndigheternas sida, likväl som från de aktörer som närvarade […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Om innovation | Tematiska möten
1 kommentar