Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Hur kan svensk industri vässa sin innovationsförmåga?

Efter en regntung förmiddag hälsade Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, välkommen till Almedalens egna industriområde, nämligen ett tält i hörnet av St Hansgatan och Trappgränd. Under hela Almedalsveckan har industrin seminarier här under den gemensamma parollen Industrin tar matchen. Eva Wigren, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall, berättade om de två seminarier om kompetensförsörjning & forskning […]

Kategori Almedalen | Entreprenörskap | Innovationsstrategi

Almedalsveckan bjöd på mycket för den energi- och miljöintresserade

Arbetet med att samordna regeringens miljöteknikstrategi går vidare. I veckan besökte vi Almedalen, vilket var ett lysande tillfälle för oss att diskutera och inhämta inspiration och kreativa idéer för det fortsatta arbetet. Inbjudna av Föreningen Svensk Miljöteknik (ASSET) – paraplyorganisation för Sveriges miljöteknikkluster – deltog vi i deras två seminarier om ”Hur skapar vi skarpa […]

Kategori Almedalen

Betydelsen av innovation kan inte överskattas

IVA:s seminarium i Almedalen utgick från projektet Innovationskraft Sverige, som syftar till att stärka nationell och regional samverkan kring innovationspolitik. Projektet har hittills genomfört 11 av 15 planerade regionala dialoger om innovation. Johan Carlstedt, projektledare, berättade att det bubblar av innovationskraft regionalt. Den nationella innovationsstrategin är en grund, men han menar att regionala innovationsstrategier gör […]

Kategori Almedalen | Om innovation | Regional tillväxt

Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Innovationsupphandling är ett hett ämne på årets upplaga av Almedalen. Flera seminarier än någonsin anordnas i ämnet. Särskilt kul är att intresset är stort från flera olika håll; politiker, företrädare från olika myndigheter och företagare deltar i diskussionerna. Ett av dessa seminarier var ”Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt”, som arrangerades av Miljöstyrningsrådet […]

Kategori Almedalen | Innovation i offentlig verksamhet | Möten
1 kommentar