Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Tack för inspel till bloggstafetten!

För en knapp månad sedan genomfördes Mellanlandning, där näringsministern bjöd in deltagarna till en bloggstafett. Resultatet blev en månad med spännande och varierande läsning, särskilt för oss som är intresserade av innovation och innovationspolitik. Inläggen har berört många olika områden men visar trots sin variation att det finns en bred uppslutning kring visionen om ett […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Möten

Bloggstafett: Bord 16 föreslår innovationsledare som ett sätt att ta innovationsstrategin vidare

Sverige tillhör de mest avancerade innovativa länderna, men vår ställning utmanas ständigt. Vi måste dra nytta av de fördelar som vi har för att bibehålla och stärka innovationsklimatet. En utmaning ligger i att vi hela tiden måste ”trimma och putsa” i alla delar av samhället.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi