Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Tack för en innovativ höst tillsammans!

Pust, går höstterminerna alltid så här snabbt? Eller är det  bara när man jobbar med ett så spännande område som innovation? Hösten inleddes med budgetarbete, där några av de viktigare  innovationsrelaterade insatserna var införandet av ett FoU-avdrag, förändring av 3:12-reglerna samt att upphandlingsstödet inklusive innovationsupphandling förstärks och samlas hos en aktör (Konkurrensverket). Det blev också klart att […]

Kategori Innovationsstrategi

Från innovationssystem till systeminnovation

Igår anordnade Näringsdepartementet och Vinnova konferensen Innovation policy for the Future. Fokus var främst på Sverige som ett ”laboratorium” för systeminnovation med reflektioner från andra länder. Flera internationella gäster och ambassadörer var närvarande. Näringsminister Annie Lööf, Statsekreterare Håkan Ekengren och Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren var några av talarna från svenskt håll. Professor Frank Geels från […]

Kategori Innovationsstrategi | Möten

Horisont 2020 inte längre vid horisonten

Så var det då äntligen dags! Idag, den 11 december, publiceras de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020. Ramprogrammet innebär en satsning på nära 80 miljarder euro (i löpande priser) vilket utgör en budgetökning på 30 % (i fasta priser) i förhållande till det tidigare ramprogrammet, FP7. Utlysningarna […]

Kategori EU | Om innovation
2 kommentarer

Vi kan inte vila på lagrarna

Torsdagen den 28 november arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium där OECD presenterade sin analys av det svenska innovationssystemet. På uppdrag av regeringen har en fyrmannagrupp, ledd av Gernot Hutschenreiter, utvärderat svensk innovationspolitik och de fortfarande preliminära resultaten redovisades på Näringsdepartementet sent på hösten 2012. I början av 2013 släpptes den officiella rapporten. Senast OECD gjorde något liknande var 1987. Och utvärderingen behövs, det finns ett flertal områden som är i särskilt behov av ekonomisk-politiska reformer.

Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare | Genomförande | Innovationsstrategi | Om innovation