Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Företag sökes till Horisont 2020!

Horisont 2020 är faktiskt världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Vår kollega Olof Hugander skrev före jul bland annat följande: För svensk del gäller det nu att säkra starkt deltagande i ramprogrammets olika delprogram. Vi har i tidigare ramprogram generellt hävdat oss väl […]

Kategori EU

Have Your Say i Strasbourg

Två tusen var anmälda till Strasbourg-konferensen Have Your Say som fokuserade på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Politiker, tjänstemän och entreprenörer från flera sektorer samlades runt frågan hur man kan förstärka och fortsätta arbeta med social ekonomi även efter vårens kommande Europaval. Traditionellt sett har den europeiska sociala modellen innehållit en mångfald av organisationer med en […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Social innovation | Tematiska möten

Som man frågar får man svar

Hur säkerställs kostnadseffektivitet i offentliga upphandlingar? Frågan är omfattande, men ett sätt kan vara att byta frågeställning. I Skellefteå kommun gjorde vi det i två upphandlingar, där vi gav mer plats för entreprenörernas egna idéer.

Kategori Om innovation