Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Formgivare, författare, filmare, fotograf: fritt fall eller full fokus?

World Intellectual Property Day är ett årligen återkommande evenemang om immatrialrätt. Dagen instiftades av FN-organet för immaterialrätt WIPO (World Intellectual Property Organisation). Syftet är att sätta fokus på, och öka kunskapen om, immateriella tillgångar och hur dessa kan skapa värden. När ordet immaterialrätt nämns tänker många på tekniska lösningar, men årets tema är faktiskt kreativa […]

Kategori Möten

Utvecklat stöd till Sveriges inkubatorer

Svensk konkurrenskraft bygger i stor utsträckning på nya, innovativa varor, tjänster och system med ett högt kunskapsinnehåll. En av de viktigaste utmaningarna för att behålla vår konkurrensförmåga är innovationskraften och utvecklingsförmågan i näringslivet. Sverige ligger bra till när det gäller forskning och innovationsförmåga, mycket tack vare våra framgångsrika stora företag. Samtidigt får små och medelstora […]

Kategori Om innovation