Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Rundabordssamtal om det innovativa Västsverige

”Innovationer, miljöansvar och industriell utveckling” var teman på det rundabordssamtal som Västra Götalandsregionen (VGR) arrangerade den 7 maj i Göteborg. Statssekreterare Håkan Ekengren från Näringsdepartementet deltog tillsammans med företrädare för en rad innovationsintensiva företag i regionen som presenterade sin syn på möjligheter och utmaningar för regionens näringsliv. Vidare deltog representanter från högskolor och statliga forskningsinstut. […]

Kategori Möten | Om innovation | Regional tillväxt

Vi måste satsa på morgondagens transporter idag

Regeringens vision är att Sverige år 2050 är ett klimatneutralt samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är ett steg på vägen mot klimatneutralitet och en av de större förändringarna som vi har framför oss. Den förutsätter omfattande insatser från både privata och offentliga aktörer, såväl kopplat till fordon och infrastruktur […]

Kategori Vision