Vad är forskningen värd?

  Sverige är känt som en forskningsintensiv nation. Men hur kommer forskningsresultaten samhället till nytta? För att belysa forskningens betydelse för samhället har RISE, Research Institutes of Sweden, gett ut en skrift som beskriver hur institutens verksamhet bidrar till samhällsutveckling. En viktig resurs är institutens olika test- och demonstrationsanläggningar där företag och forskare får möjlighet […]

Kategori Genomförande | Om innovation