Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vad är forskningen värd?

  Sverige är känt som en forskningsintensiv nation. Men hur kommer forskningsresultaten samhället till nytta? För att belysa forskningens betydelse för samhället har RISE, Research Institutes of Sweden, gett ut en skrift som beskriver hur institutens verksamhet bidrar till samhällsutveckling. En viktig resurs är institutens olika test- och demonstrationsanläggningar där företag och forskare får möjlighet […]

Kategori Genomförande | Om innovation