Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Att runda av en blogg

När vi tjänstemän startade Innovationsbloggen i oktober 2011 var vi i full gång med arbetet att ta fram en innovationsstrategi. Men vi visste att det var något som vi inte kunde göra ensamma på Regeringskansliet. Innovation utgår från människan och då måste vi prata och tänka tillsammans! Och detta har varit ett av syftena med […]

Kategori Innovationsstrategi
1 kommentar

Innovationsupphandling hett även i Europa

Innovationsupphandling är ett tema som vi ofta tagit upp i innovationsbloggen. Intresset för innovationsupphandling som ett verktyg att förnya offentlig sektor och gynna ett livskraftigt näringsliv är inte ett fenomen som vi i Sverige är ensamma om att ha fått upp ögonen för. Intresset är stort i flera länder. Därför har man inom European Research […]

Kategori EU