Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Lena Svendsen

Lena Svendsen, som arbetar med samordnandes av genomförandet av Innovationsstrategin. Bildrättigheter

Innovationsupphandling är ett hett ämne på årets upplaga av Almedalen. Flera seminarier än någonsin anordnas i ämnet. Särskilt kul är att intresset är stort från flera olika håll; politiker, företrädare från olika myndigheter och företagare deltar i diskussionerna. Ett av dessa seminarier var ”Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt”, som arrangerades av Miljöstyrningsrådet och Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Seminariet inleddes med att Agneeta Andersson, chef för Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, rabblade upp svenska innovationer såsom dynamiten, gaffelpärmen, skiftnyckeln, tändstickan och pacemakern. Hon framhöll även Nobelfesten som en lyckad biprodukt. Offentliga aktörer upphandlar för minst 500 miljarder kronor per år. Tänk om åtminstone en del av dessa miljarder kunde användas till att möjliggöra nya produkter, antingen genom innovationsvänlig upphandling, eller genom att upphandla ett utvecklingsprojekt för en produkt som ännu inte finns? Mer innovationsvänlig upphandling skulle kunna ge tillväxt, både ekonomisk och hållbar, förklarade Agneeta.

Upp på scen kom därefter Peter Nohrstedt, Upphandlingsansvarig, MSR, Niklas Tideklev, Upphandlingsexpert, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet. Nina Widmark, projektledare, Vinnova och Mattias Törnell, projektledare, Energimyndigheten.

Dessa talade om vikten av att tänka efter före. Att tänka funktion. Behoven – inte färdiga lösningar – bör definieras för att möjliggöra mer innovation.

Bakgrunden till att Innovationsupphandling blivit ett så hett område är mångfacetterad, men många vittnade om att det faktum att vi blir fler och fler som ska ta del av välfärd och äldreomsorg gör att vi måste hitta innovativa lösningar för att klara detta utan att kostnaderna skenar. Men också att innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling ge möjligheter för småföretag att lättare komma in som kunder till offentliga aktörer och därigenom även få exportera mera.´

Nina Widmark gav konkreta exempel om var man kan börja. Samtidigt som strategier och mål på en hög nivå behövs kan man också börja med behovsdelen på en praktisk nivå, t ex genom förslagslådor och genom att fråga anställda och kunder vilka behov som finns.

Mattias Törnell berättade om de regeringsuppdrag energimyndigheten fått tillsammans med Vinnova. De har nu flera spännande projekt på gång inom miljöteknik.

Några av riskerna och svårigheterna berördes också. Peter Nohrstedt påpekade t ex att standarder saknas och att det kan vara svårt att verifiera miljönyttan.

Niklas Tideklev framhöll vikten av en väl förberedd förberedelsefas och Nina Widmark fyllde i med att framhålla vikten av att lära känna marknaden.

Sist ut var Katarina Norén, Inköpsdirektör, Trafikverket. Hon fick stå för dagens mest konkreta exempel. Med en uppdragsvolym på 37 miljarder kr /år, är Trafikverket den enskilt största beställaren i anläggningsbranschen. Nu har de ett regeringsuppdrag om innovationsupphandling. De ska analysera i vilka delar av sin verksamhet de kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. En första delrapport har redan kommit, och uppdraget ska slutredovisas 2014.

Många nya exempel kommer säkert, antalet seminarier på temat här i Almedalen visar att innovationsupphandling knappast är en dagslända.

För mer information se upphandlingsstöd.se, msr.se samt trafikverket.se

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Innovationsupphandling i praktiken | Innovation