Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sakernas internet – science fiction redan idag

It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Lena Svendsen/Näringsdepartementet

It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Lena Svendsen/Näringsdepartementet Bildrättigheter

Vi är väl ett sextiotal personer som tränger ihop oss i teaterskeppets lilla matsal för att höra seminariet om sakernas internet, dvs. när dina prylar pratar med varandra. Sakernas internet är en samlingsbegrepp för fenomenet att allt fler enheter förses med sensorer och datorer som kan kopplas upp mot internet. Nya förutsättningar för energieffektiviseringar skapas när energinät och informationsnätverk växer samman. Smarta hem, förarlösa bilar och kontaktlinser med inbyggd information är helt plötsligt en realitet.

Ola Alterå, VD Sustainable Innovation (Sust) hälsar oss god morgon, och beskriver hur även miljontals sensorer kopplas upp mot globala nätverk när vi vaknar, eller snarare, är uppkopplade hela tiden. Bo Dahlbom, forskningschef för Sust och med i rådet för smarta elnät, inleder med en historisk tillbakablick, (vilket i detta sammanhang innebär 15 år). Han gjorde det med fem punkter som hjälper oss att förstå utvecklingen:

  1. Moores lag, kapaciteten växer exponentiellt. Det betyder mycket förenklat att utvecklingen går rätt långsamt i början, ser går det hiskligt fort. Eller att vi kan få datorer med samma prestanda till halva priset var 18:e månad.
  2. Konsumenter, vi har fått en konsumentinställning. Vi konsumerar utbildning, media och prylar. Vi väljer och har kompetens att välja.
  3. Globala aktörer, idag är både företagen och konsumenterna mer globala.
  4. Tjänster. Informetiserande och automatiserande av t. ex. det smarta hemmet. Google car kan köra till jobbet utan att du följer med.
  5. Big data, vi har utvecklat teknik för att samla in och behandla mycket stora mängder data.

Därefter äntrar it- och energiminister Anna-Karin Hatt scenen. Hon berättar att det inte är en slump att hon är IT- och energiminister. I internationella sammanhang tycker många att denna kombination visar att vi i Sverige verkligen fattat hur intimt sammankopplade dessa områden blivit idag. Vår utmaning nu handlar inte om att skapa ännu fler lösningar, utan om att använda de lösningar som finns.

Att synliggöra vår egen energiförbrukning gör det möjligt för oss att ta makten över vår energikonsumtion. Framtiden tillhör de energibolag som sätter kunden i högsätet, menar Anna-Karin Hatt. Här måste vi ställa krav på de stora energiföretagen att de släpper in innovatörer. Om sakernas internet ska fungera så måste IT-infrastruktur fungera. Det ställer krav på utbyggnad av bredband, med bättre mobilnät både i städer och på landsbygd. Vinnova har fått särskilda medel för att jobba med Internet of Things, det internationella begreppet som oftast används för sakernas internet.

Många länder vill samarbeta med Sverige här. Sverige har bra förutsättningar för att behålla en tydlig placering på den globala kartan. – Vi är så kallade early adopters, teknikpositiva, ivriga att testa nytt. Vi vill ta vara på detta.

Paneldiskussion om sakernas internet. Foto: Lena Svendsen/Näringsdepartementet

Paneldiskussion om sakernas internet. Foto: Lena Svendsen/Näringsdepartementet Bildrättigheter

Johan Falk, Sverigechef för Intel och ansvarig för det nya innovationscenter som Intel etablerat i Kista, berättar om varför Sverige var intressant för Intels placering av innovationscentret. – Sverige är starka på entreprenörskap inom området, starka på telecom och har många start ups. Men målet är såklart att skala upp lösningarna som tas fram här globalt. Smarta decentraliserade elnät och Internet of Things, här kan Sverige ta ledartröjan, säger Johan Falk.

Staffan Truvé, VD Recorded Future och styrelseordförande för Interactive Institute berättar engagerat om det strategiska innovationsområde som de nyligen beviljats från Vinnova inom Internet of Things. För att förstå hur detta kommer att kunna revolutionera vår tillvaro måste man gå till science fiction-litteraturen, sade Staffan. Deras vision är att Sverige ska bli bäst i världen med att använda nyttan med Internet of Things. Viktigaste tillämpningsområdet är troligen vården, där behovet är enormt. Hälsa, välbefinnande och sport är de områden som pekas ut. Han bjuder in alla närvarande att komma in med idéer:

– Vi har bråttom och här finns möjligheter och finansiering!

Vad kan man då göra för att skynda på utvecklingen? Samordningsrådet för smarta elnät presenterade sitt preliminära förslag till handlingsplan här i Almedalen igår, implementera den, säger Bo Dahlbom. Slutrapporten kommer i december. Den kanske viktigaste punkten i handlingsplanen är satsning på forskning och innovation.

– När alliansen tillträdde fanns inte mobilt internet, nu sitter vi och är frustrerade när det tar några minuter att koppla upp. Det är viktigt att det offentliga är med och driver på, säger Anna-Karin Hatt.

Sammanfattningsvis innebär denna teknikutveckling en stor samhällsförändring, där roller ändras, vilket ofta väcker motstånd hos de aktörer som är stora idag. Framtiden tillhör dem som sätter konsumenten i centrum.

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt