Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Höga förväntningar på genomförandet av den nationella innovationsstrategin

Regeringens beslut om den nationella innovationsstrategin i torsdags gav upphov till många reaktioner i media, i bloggar och sociala medier. Mina samlade intryck av mottagandet kan sammanfattas som att det finns höga förväntningar på genomförandet av strategin. I fredags morse presenterade näringsminister Annie Lööf strategin vid ett frukostseminarium på IVA. Ett referat från seminariet finns […]

Kategori Innovationsstrategi | Kommunikation

EU-kommissionens förslag till Horizon 2020

  I onsdags presenterade EU Kommissionen sitt förslag till kommande ramprogram för forskning och innovation, kallat Horizon 2020. En stor skillnad från tidigare ramprogram inom EU är att man nu integrerat forskning och innovationssatsningar. I samband med att förslaget publicerades, lanserades en webbplats för Horizon 2020 som du hittar här. Den budget som föreslagits är 80 mdr […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Okategoriserade

Statssekreterare Håkan Ekengren bjöd till frukostmöte om social innovation

Social innovation blev ett starkt inslag under den gångna veckan. Tisdag den 1 november bjöd statssekreterare Håkan Ekengren till ett frukostmöte på Näringsdepartentet med ett trettiotal deltagare på temat social innovation i relation till arbetet med den nationella innovationsstrategin. Deltagarna kom från företag, ideella organisationer och myndigheter (exv Tillväxtverket, Vinnova och Sida) och andra offentliga […]

Kategori Innovationsstrategi | Okategoriserade | Social innovation
3 kommentarer

Det här med innovation…vad är det egentligen?

I arbetet med att forma en innovationsstrategi för Sverige är en viktig ambition att skapa en större förståelse för vad innovation är, och vad det betyder för vårt samhälle. Enkelt kan man säga att innovation handlar om nya och bättre sätt att möta ett behov eller en efterfrågan.

Här finns tre klipp från Youtubeklipp där olika personer berättar kort om […]

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation
7 kommentarer