Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Viktigt steg för att förverkliga Sveriges innovationspotential

De senaste åren har frågan om offentlig upphandling som en drivkraft för innovation blivit allt mer uppmärksammad, både i Sverige och internationellt (EU, OECD etc.). Inte minst i tider av ansträngda statsbudgetar inser många potentialen i att använda offentliga organisationers upphandlingsresurser bättre för att utveckla nya innovationer – och därmed bidra till jobb och tillväxt. Det ser jag som positivt, då vi på VINNOVA under flera år har framfört just detta.

Kategori Gästbloggare
4 kommentarer

Recept på framgångsrik forskning och innovation

Hur ska svensk forskning och innovation förbli framgångsrik också i framtiden? Jag är övertygad om att det är en helt avgörande fråga för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft och sitt välstånd i en pågående global omvandling. I tider där den politiska kraften i Europa framförallt måste ägnas åt krisbekämpning är det särskilt viktigt att lyfta de stora långsiktiga utmaningarna.

Kategori Gästbloggare
1 kommentar