Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Hur är vi kreativa i Sverige?

Sverige har lyckats bra de senaste åren under Cannes Lions kreativitetsfestival. Så bra att handelsminister Ewa Björling fick frågan om Sverige ville hålla en egen kreativitetsutbildning på plats i Cannes. UD, Svenska Institutet och den svenska kommunikationsbranschen skapade då akademin ”Made @Sweden”, som genomfördes i veckan i Cannes. Läs mer om den på UD:s blogg […]

Kategori Kommunikation | Om innovation

Sveriges förutsättningar som ett innovationsland

Häromveckan blev vi inbjudna till att lyssna till ett rundabordssamtal om Sveriges förutsättningar som innovationsland. Samtalet är tänkt att bli ett reportage i specialbilagan Innovation & Forskning som görs av Media Planet och delas ut i tryckt form i DN den 20 juni. Bilagan kommer även att delas ut under Almedalsveckan. I samtalet medverkade Charlotte […]

Kategori Om innovation

Vad är egentligen attraktiva miljöer? Och hur skapar man det?

I måndag samlades 500 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Solna, i Stockholm, för att dela tankar och idéer kring hur arbetet med att skapa attraktionskraft runt om i landet kan se ut. Mötet var en del i regeringens satsning Attraktionskraft Sverige. Attraktionskraft är viktigt för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft i […]

Kategori Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Destination Innovation – för Ungas Innovationskraft

Förra veckan genomförde Tillväxtverket och VINNOVA seminariet Destination Innovation – Hur stöttar vi fler unga på resan från idé till handling? Det var en bred samling av entreprenörer, rådgivare och myndighetsrepresentanter som deltog. Syftet med dagen var dels att redovisa vad som har gjorts inom ramen för Ungas Innovationskraft, dels att få in tankar och idéer för hur arbetet framöver bör utformas.

Kategori Entreprenörskap | Ungas Innovationskraft

Innovationsdialog för blå tillväxt och levande vatten och hav

Den 23 maj begav vi oss västerut till Göteborg och dialogmötet Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav. Mötet samlande ett hundratal människor som alla drivs av viljan att skapa hållbar användning av våra vatten och hav. De representerade en bred uppsättning aktörer med anknytning till innovation och blå tillväxt inom näringsliv, myndigheter och det civila samhället.

Kategori Dialogmöten
1 kommentar