Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Horisont 2020 inte längre vid horisonten

Så var det då äntligen dags! Idag, den 11 december, publiceras de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020. Ramprogrammet innebär en satsning på nära 80 miljarder euro (i löpande priser) vilket utgör en budgetökning på 30 % (i fasta priser) i förhållande till det tidigare ramprogrammet, FP7. Utlysningarna […]

Kategori EU | Om innovation
2 kommentarer