Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Att komma ut från byrålådan

Företagande och innovation var temat när Entreprenörskapsforum arrangerade Småföretagsdagarna i Stockholm den 12 mars. På plats fanns inte mindre än tre statsråd, finansmarknadsminister Peter Norman, näringsminister Annie Lööf och utbildningsminister Jan Björklund samt Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Magdalena Andersson, så det är uppenbart att entreprenörskap är ett ämne som engagerar politiker. Tillgång till kompetens, finansiering och […]

Kategori Genomförande | Innovationsstrategi | Möten

Innovation Policy Platform – kunskapsbank för innovationspolitik

Innovation är ett hett ämne internationellt, där många länder strävar efter att utveckla sin innovationskraft. I ett steg för att sprida erfarenheter om hur innovationspolitik kan utformas har OECD och Världsbanken tillsammans tagit fram webbtjänsten Innovation Policy Platform. Tjänsten har funnits tillgänglig i betaversion i ungefär en månad, och även om den fortfarande är under […]

Kategori Om innovation

Tack för en innovativ höst tillsammans!

Pust, går höstterminerna alltid så här snabbt? Eller är det  bara när man jobbar med ett så spännande område som innovation? Hösten inleddes med budgetarbete, där några av de viktigare  innovationsrelaterade insatserna var införandet av ett FoU-avdrag, förändring av 3:12-reglerna samt att upphandlingsstödet inklusive innovationsupphandling förstärks och samlas hos en aktör (Konkurrensverket). Det blev också klart att […]

Kategori Innovationsstrategi

Tack för inspel till bloggstafetten!

För en knapp månad sedan genomfördes Mellanlandning, där näringsministern bjöd in deltagarna till en bloggstafett. Resultatet blev en månad med spännande och varierande läsning, särskilt för oss som är intresserade av innovation och innovationspolitik. Inläggen har berört många olika områden men visar trots sin variation att det finns en bred uppslutning kring visionen om ett […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Möten

Vi går in för mellanlandning i arbetet med den nationella innovationsstrategin

Nu har det gått ett år sedan avsparken då innovationsstrategin lanserades.  Imorgon  samlas ett hundratal representanter med anknytning till de tematiska och regionala dialoger som hölls när strategin togs fram. Vi har valt att kalla den här dagen för Mellanlandning. Vi ser det som att  vi är på väg, men tar en kort paus för […]

Kategori Genomförande | Händer i veckan | Innovationsstrategi | Möten | Om innovation

Nya tag!

Hösten har kommit igång och arbetet med att genomföra den nationella innovationsstrategin tar nya kliv: Den 28 augusti hade turen kommit till Uppsala att diskutera utmaningar och inriktning på sitt regionala innovationsarbete. Mötet, inom ramen för IVA:s projekt Innovationskraft Sverige, visade på den starka position som regionen utgår ifrån, men också ambitioner att förbättra sig […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Betydelsen av innovation kan inte överskattas

IVA:s seminarium i Almedalen utgick från projektet Innovationskraft Sverige, som syftar till att stärka nationell och regional samverkan kring innovationspolitik. Projektet har hittills genomfört 11 av 15 planerade regionala dialoger om innovation. Johan Carlstedt, projektledare, berättade att det bubblar av innovationskraft regionalt. Den nationella innovationsstrategin är en grund, men han menar att regionala innovationsstrategier gör […]

Kategori Almedalen | Om innovation | Regional tillväxt

Från vagga till vagga – mot en cirkulär ekonomi?

Hur designas en produkt, eller ännu hellre affärsmodellen runt den, för att passa in i ett hållbart samhälle? För att hitta ett svar på den frågan menar förespråkare för cirkulär ekonomi att man kan få mycket inspiration från hur naturens kretslopp fungerar. Tillväxtverket arrangerade den 12 juni ett seminarium för att belysa begreppet cirkulär ekonomi från olika […]

Kategori Entreprenörskap | Möten | Om innovation

Bra ska bli bättre

De senaste mätningarna visar att Sverige fortsatt har en god position när det gäller innovationsklimatet. EU:s Innovation Union Scoreboard rankar Sverige i topp även i år. Men precis som det står i innovationsstrategin, är det flera länder som närmar sig. Därför är det viktigt att vi fortsätter jobbet att stärka innovationsklimatet i Sverige. Vad händer […]

Kategori Händer i veckan | Innovationsstrategi
1 kommentar