Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Upphandling för konkurrenskraft och samhällsnytta

Jag är glad att så många engagerade sig i det dialogmöte vi bjöd in till 5 juni. Syftet med dagen var att visa på möjligheterna med innovationsupphandling och att vi skulle kunna utbyta erfarenheter med varandra. Innovationsupphandling innebär att man utgår från behoven eller problemet man vill komma till rätta med. Det kan innebära att […]

Kategori Dialogmöten | Innovation i offentlig verksamhet | Tematiska möten

En dag med fokus på innovationsupphandling!

På innovationskansliet håller vi som bäst på att summera upp intryck och åkterkoppling från dialogmötet på temat innovationsupphandling som ägde rum den 5 juni. Det var roligt att se att så många företagare hade tagit sig tid att delta för att utbyta erfarenheter! Dagen inleddes av statssekreterare Håkan Ekengren, som talade om vikten av dialog […]

Kategori Dialogmöten | Innovation i offentlig verksamhet 1 kommentar

Tack för inspel till bloggstafetten!

För en knapp månad sedan genomfördes Mellanlandning, där näringsministern bjöd in deltagarna till en bloggstafett. Resultatet blev en månad med spännande och varierande läsning, särskilt för oss som är intresserade av innovation och innovationspolitik. Inläggen har berört många olika områden men visar trots sin variation att det finns en bred uppslutning kring visionen om ett […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Möten

Bloggstafett: Bord 16 föreslår innovationsledare som ett sätt att ta innovationsstrategin vidare

Sverige tillhör de mest avancerade innovativa länderna, men vår ställning utmanas ständigt. Vi måste dra nytta av de fördelar som vi har för att bibehålla och stärka innovationsklimatet. En utmaning ligger i att vi hela tiden måste ”trimma och putsa” i alla delar av samhället.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi