Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Have Your Say i Strasbourg

Två tusen var anmälda till Strasbourg-konferensen Have Your Say som fokuserade på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Politiker, tjänstemän och entreprenörer från flera sektorer samlades runt frågan hur man kan förstärka och fortsätta arbeta med social ekonomi även efter vårens kommande Europaval. Traditionellt sett har den europeiska sociala modellen innehållit en mångfald av organisationer med en […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Social innovation | Tematiska möten

Vi kan inte vila på lagrarna

Torsdagen den 28 november arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium där OECD presenterade sin analys av det svenska innovationssystemet. På uppdrag av regeringen har en fyrmannagrupp, ledd av Gernot Hutschenreiter, utvärderat svensk innovationspolitik och de fortfarande preliminära resultaten redovisades på Näringsdepartementet sent på hösten 2012. I början av 2013 släpptes den officiella rapporten. Senast OECD gjorde något liknande var 1987. Och utvärderingen behövs, det finns ett flertal områden som är i särskilt behov av ekonomisk-politiska reformer.

Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare | Genomförande | Innovationsstrategi | Om innovation

Hur kan svensk industri vässa sin innovationsförmåga?

Efter en regntung förmiddag hälsade Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, välkommen till Almedalens egna industriområde, nämligen ett tält i hörnet av St Hansgatan och Trappgränd. Under hela Almedalsveckan har industrin seminarier här under den gemensamma parollen Industrin tar matchen. Eva Wigren, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall, berättade om de två seminarier om kompetensförsörjning & forskning […]

Kategori Almedalen | Entreprenörskap | Innovationsstrategi

Från vagga till vagga – mot en cirkulär ekonomi?

Hur designas en produkt, eller ännu hellre affärsmodellen runt den, för att passa in i ett hållbart samhälle? För att hitta ett svar på den frågan menar förespråkare för cirkulär ekonomi att man kan få mycket inspiration från hur naturens kretslopp fungerar. Tillväxtverket arrangerade den 12 juni ett seminarium för att belysa begreppet cirkulär ekonomi från olika […]

Kategori Entreprenörskap | Möten | Om innovation

”Var tredje person i Sverige vill ha ditt jobb”

”Var tredje person i Sverige vill ha ditt jobb”. Så skrev tidningen ”Driva Eget” dagen efter att vi lanserat undersökningen, Entreprenörskapsbarometern. Visst stämmer det, en tredjedel av de 13 000 personer som vi frågat säger att de hellre vill vara företagare än anställd. Lika många säger att de har en affärsidé. Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns potential för företagande i Sverige!

Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare

Unga entreprenörer och innovationer när näringsministern besökte Berlin

Det blev ett varmt välkomnande men med en mycket svensk touch när näringsminister Annie Lööf med medarbetare landade i Berlin, när kyla och snö mötte oss på måndagskvällen! Tisdagen 12 mars blev en dag på temat innovation och entreprenörskap och utbytet mellan Sverige och Tyskland. Invigning av utställningen Innovative Sweden Näringsminister Annie Lööf invigde Svenska […]

Kategori Entreprenörskap | Om innovation

En dag i Paris

Den svenska innovationsstrategin rör förstås i huvudsak utmaningar och möjligheter specifikt för Sverige, men samtidigt kan den ha relevans för stora diskussioner som hur framtidens tillväxt och konkurrenskraft ska skapas och hur de utmaningar den globala ekonomin står inför – och är mitt i – kan mötas. På OECD-konferensen ”Growth, Innovation and Competitiveness – Maximising […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Innovationsstrategi

Destination Innovation – för Ungas Innovationskraft

Förra veckan genomförde Tillväxtverket och VINNOVA seminariet Destination Innovation – Hur stöttar vi fler unga på resan från idé till handling? Det var en bred samling av entreprenörer, rådgivare och myndighetsrepresentanter som deltog. Syftet med dagen var dels att redovisa vad som har gjorts inom ramen för Ungas Innovationskraft, dels att få in tankar och idéer för hur arbetet framöver bör utformas.

Kategori Entreprenörskap | Ungas Innovationskraft