Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsupphandling hett även i Europa

Innovationsupphandling är ett tema som vi ofta tagit upp i innovationsbloggen. Intresset för innovationsupphandling som ett verktyg att förnya offentlig sektor och gynna ett livskraftigt näringsliv är inte ett fenomen som vi i Sverige är ensamma om att ha fått upp ögonen för. Intresset är stort i flera länder. Därför har man inom European Research […]

Kategori EU

Sverige rankas som mest innovativa land i Europa!

Igår kom glädjande nyheter när EU-kommissionen skickade ut sitt pressmeddelande om att Sverige återigen ligger i topp bland EU-länderna som innovationsledare. Näringsminister Annie Lööf kommenterade detta på regeringens webbplats: – Det faktum att Sverige åter toppar innovationsligan i EU och drar ifrån andra länder visar att våra satsningar på ökad innovationskraft ger resultat. Sveriges innovationsstrategi […]

Kategori EU | Innovationsstrategi

Företag sökes till Horisont 2020!

Horisont 2020 är faktiskt världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Vår kollega Olof Hugander skrev före jul bland annat följande: För svensk del gäller det nu att säkra starkt deltagande i ramprogrammets olika delprogram. Vi har i tidigare ramprogram generellt hävdat oss väl […]

Kategori EU

Have Your Say i Strasbourg

Två tusen var anmälda till Strasbourg-konferensen Have Your Say som fokuserade på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Politiker, tjänstemän och entreprenörer från flera sektorer samlades runt frågan hur man kan förstärka och fortsätta arbeta med social ekonomi även efter vårens kommande Europaval. Traditionellt sett har den europeiska sociala modellen innehållit en mångfald av organisationer med en […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Social innovation | Tematiska möten

Horisont 2020 inte längre vid horisonten

Så var det då äntligen dags! Idag, den 11 december, publiceras de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020. Ramprogrammet innebär en satsning på nära 80 miljarder euro (i löpande priser) vilket utgör en budgetökning på 30 % (i fasta priser) i förhållande till det tidigare ramprogrammet, FP7. Utlysningarna […]

Kategori EU | Om innovation 2 kommentarer

Nya tag!

Hösten har kommit igång och arbetet med att genomföra den nationella innovationsstrategin tar nya kliv: Den 28 augusti hade turen kommit till Uppsala att diskutera utmaningar och inriktning på sitt regionala innovationsarbete. Mötet, inom ramen för IVA:s projekt Innovationskraft Sverige, visade på den starka position som regionen utgår ifrån, men också ambitioner att förbättra sig […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Innovationer är ett resultat av relationer

När jag började som projektledare för CRED – Creative Destination Halland var det ett citat som etsade sig fast – Innovationer är ett reslutat av relationer. Ett citat som ökade min drivkraft och fick mig att lägga in en femte växel för att nå mitt mål. Jag ville vara med och utveckla Sveriges bästa inkubatorsprocesser för upplevelsebaserade bolag! En idé som tog sin utgångspunkt i en mobil inkubator som understöddes av ett nätverk av entreprenörer, bolag och andra aktörer.

Kategori EU | Gästbloggare | Regional tillväxt 1 kommentar

En dag i Paris

Den svenska innovationsstrategin rör förstås i huvudsak utmaningar och möjligheter specifikt för Sverige, men samtidigt kan den ha relevans för stora diskussioner som hur framtidens tillväxt och konkurrenskraft ska skapas och hur de utmaningar den globala ekonomin står inför – och är mitt i – kan mötas. På OECD-konferensen ”Growth, Innovation and Competitiveness – Maximising […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Innovationsstrategi

Kort om EU-patentet

Ett patent för nästan hela Europa – en enda patentansökan som täcker in EU och därmed större delen av Europa – det ger stora möjligheter. Det enhetliga patentet blir en del av det redan väletablerade och fungerande europeiska patentsystemet.

Kategori EU | Gästbloggare