Industrin och offentlig sektor – vad krävs för att skapa innovativ korsbefruktning?

Industrin, jobben och framtiden behandlades i Göteborg tidigare i veckan då Näringsminister Annie Lööf och Näringsdepartementet deltog i Industridagarna 2013. Industrin har aldrig varit så viktig för Sverige som den är nu, och Annie Lööf lyfte i  sitt tal på måndagen fram industrin som ryggraden i svensk ekonomi. Att innovationer är nyckeln inte bara till [...]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Möten | Om innovation

Innovationsupphandling på frammarsch!

Idag deltog jag på seminariet ”Innovationer på beställning” som anordnas av Vinnova, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nästan 200 innovationsintresserade från kommuner, landsting och myndigheter var samlade, för att lära mer om möjligheterna med innovationupphandling. Behoven i centrum Sveriges välstånd baseras på ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv men också på en effektiv [...]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi 3 kommentarer

Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Innovationsupphandling är ett hett ämne på årets upplaga av Almedalen. Flera seminarier än någonsin anordnas i ämnet. Särskilt kul är att intresset är stort från flera olika håll; politiker, företrädare från olika myndigheter och företagare deltar i diskussionerna. Ett av dessa seminarier var ”Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt”, som arrangerades av Miljöstyrningsrådet [...]

Kategori Almedalen | Innovation i offentlig verksamhet | Möten

”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”

För två veckor sedan tog regeringen emot slutredovisningen från Innovationsrådet. Rapporten ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”  har en rad resonemang och förslag som är av stort intresse för alla som arbetar i offentlig förvaltning. Rådet har letts av Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och har arbetat sedan i [...]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet

Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

På portalen ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet citeras 1700-talsfilosofen Thomas Thorilds aforism i guld: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. I en ny och föränderlig tid, där vi måste vrida och vända på våra tankar och göranden, skulle jag vilja förnya den till: Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet

Rapport från Vinnovas och SKL:s workshop om Innovationer i offentlig verksamhet

Sverige hör till de främsta vid internationella jämförelser av innovation, vi har gjort stora forskningssatsningar och har en mycket bra hälso- och sjukvård. Men vi måste bli bättre på att omsätta innovativa idéer i praktiken. Det var det samstämmiga budskapet på Vinnovas och SKL:s seminarium om innovativt ledarskap för framtidens hälsa i förra veckan. Bland de runt 30 deltagarna återfanns statssekreterare, generaldirektörer, personer från myndigheter och regeringskansli, SKL, kommuner och landsting, företag, professions- och patientorganisationer.

Kategori Innovation i offentlig verksamhet