Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsupphandling i praktiken

På teknikföretagens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) almedalsseminarium om innovationsupphandling var ämnet hur vi skulle få till innovationsupphandling i praktiken. Ewa Widgren , VD teknikföretagen, förklarade varför detta är ett så viktigt ämne för dem. Teknikföretag är avgörande för vårt välstånd. Företagen vill fortsätta att ha produktutveckling och produktion i Sverige och de vill […]

Kategori Almedalen | Innovation i offentlig verksamhet | Om innovation

Upphandling för konkurrenskraft och samhällsnytta

Jag är glad att så många engagerade sig i det dialogmöte vi bjöd in till 5 juni. Syftet med dagen var att visa på möjligheterna med innovationsupphandling och att vi skulle kunna utbyta erfarenheter med varandra. Innovationsupphandling innebär att man utgår från behoven eller problemet man vill komma till rätta med. Det kan innebära att […]

Kategori Dialogmöten | Innovation i offentlig verksamhet | Tematiska möten

En dag med fokus på innovationsupphandling!

På innovationskansliet håller vi som bäst på att summera upp intryck och åkterkoppling från dialogmötet på temat innovationsupphandling som ägde rum den 5 juni. Det var roligt att se att så många företagare hade tagit sig tid att delta för att utbyta erfarenheter! Dagen inleddes av statssekreterare Håkan Ekengren, som talade om vikten av dialog […]

Kategori Dialogmöten | Innovation i offentlig verksamhet 1 kommentar

Industrin och offentlig sektor – vad krävs för att skapa innovativ korsbefruktning?

Industrin, jobben och framtiden behandlades i Göteborg tidigare i veckan då Näringsminister Annie Lööf och Näringsdepartementet deltog i Industridagarna 2013. Industrin har aldrig varit så viktig för Sverige som den är nu, och Annie Lööf lyfte i  sitt tal på måndagen fram industrin som ryggraden i svensk ekonomi. Att innovationer är nyckeln inte bara till […]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Möten | Om innovation

Innovationsupphandling på frammarsch!

Idag deltog jag på seminariet ”Innovationer på beställning” som anordnas av Vinnova, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nästan 200 innovationsintresserade från kommuner, landsting och myndigheter var samlade, för att lära mer om möjligheterna med innovationupphandling. Behoven i centrum Sveriges välstånd baseras på ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv men också på en effektiv […]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi 4 kommentarer

Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Innovationsupphandling är ett hett ämne på årets upplaga av Almedalen. Flera seminarier än någonsin anordnas i ämnet. Särskilt kul är att intresset är stort från flera olika håll; politiker, företrädare från olika myndigheter och företagare deltar i diskussionerna. Ett av dessa seminarier var ”Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt”, som arrangerades av Miljöstyrningsrådet […]

Kategori Almedalen | Innovation i offentlig verksamhet | Möten 1 kommentar

”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”

För två veckor sedan tog regeringen emot slutredovisningen från Innovationsrådet. Rapporten ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskifte i offentlig verksamhet”  har en rad resonemang och förslag som är av stort intresse för alla som arbetar i offentlig förvaltning. Rådet har letts av Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och har arbetat sedan i […]

Kategori Innovation i offentlig verksamhet

Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

På portalen ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet citeras 1700-talsfilosofen Thomas Thorilds aforism i guld: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. I en ny och föränderlig tid, där vi måste vrida och vända på våra tankar och göranden, skulle jag vilja förnya den till: Tänka fritt är stort men tänka nytt är större

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet