Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Bloggstafett: Bord 16 föreslår innovationsledare som ett sätt att ta innovationsstrategin vidare

Sverige tillhör de mest avancerade innovativa länderna, men vår ställning utmanas ständigt. Vi måste dra nytta av de fördelar som vi har för att bibehålla och stärka innovationsklimatet. En utmaning ligger i att vi hela tiden måste ”trimma och putsa” i alla delar av samhället.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi

Bloggstafett: Bord 10 om ledarskap som skapar hängrännor och river stuprör

Ledarskapet är avgörande för innovation. För att utveckling och innovation ska ske måste människor prata med varandra. Att leda är att få ihop människor och få människor att prata med varandra så att förutsättningar alls kan finnas för att nya idéer, nya lösningar och nya innovationer ska kunna uppstå.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi

Bloggstafett: Bord 2 funderar över om Sverige behöver en innovationsombudsman

Allt för många innovatörer och entreprenörer vittnar om att de stöter på motstånd när de driver på för utveckling och förändring. Till stor del är detta förstås naturligt och ur ett samhällsperspektiv även önskvärt. Men vad gör vi när motståndet går för långt? Vad gör vi när viktiga samhällsvärden går förlorade?

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovationsstrategi 2 kommentarer