Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Hur ser den nordiska affärsmiljön ut i framtiden?

I år håller Sverige i ordförandeskapsklubban för Nordiska Ministerrådet. För samarbetet inom näringspolitiken är åtskilliga frågeställningar aktuella. En av de mest pressande och spännande frågorna som påverkar våra nordiska länder är den föränderliga värld vi lever i. Globaliseringen har redan medfört stora förändringar i världen och inget tyder på att förändringarna kommer att avta.  Inte nog […]

Kategori Nordiska ministerrådet