Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Idag presenteras Stockholmsregionens innovationsstrategi

Idag presenterar jag Stockholmsregionens innovationsstrategi tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business Region. Det är en överenskommelse som handlar om att kraftsamla kring regionens innovationsförmåga. Strategin pekar ut fem områden som särskilt viktiga:

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Okategoriserade | Vision

Årskonferens med fokus på svensk välfärdsutveckling

Igår följde jag med näringsminister Annie Lööf på Swedish Medtechs årskonferens. Ministern var inbjuden som både talare och gäst i paneldebatten som knöt ihop dagen.  ”Ser regeringen vikten av att ha en stark medteckindustri?” löd en av frågorna redan i inbjudan till konferensen. Det svaret kom ganska snabbt när näringsministern höll sitt tal: – Som […]

Kategori Innovationsstrategi | Okategoriserade | Om innovation

EU-kommissionens förslag till Horizon 2020

  I onsdags presenterade EU Kommissionen sitt förslag till kommande ramprogram för forskning och innovation, kallat Horizon 2020. En stor skillnad från tidigare ramprogram inom EU är att man nu integrerat forskning och innovationssatsningar. I samband med att förslaget publicerades, lanserades en webbplats för Horizon 2020 som du hittar här. Den budget som föreslagits är 80 mdr […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Okategoriserade

Statssekreterare Håkan Ekengren bjöd till frukostmöte om social innovation

Social innovation blev ett starkt inslag under den gångna veckan. Tisdag den 1 november bjöd statssekreterare Håkan Ekengren till ett frukostmöte på Näringsdepartentet med ett trettiotal deltagare på temat social innovation i relation till arbetet med den nationella innovationsstrategin. Deltagarna kom från företag, ideella organisationer och myndigheter (exv Tillväxtverket, Vinnova och Sida) och andra offentliga […]

Kategori Innovationsstrategi | Okategoriserade | Social innovation 3 kommentarer