Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Rundabordssamtal om det innovativa Västsverige

”Innovationer, miljöansvar och industriell utveckling” var teman på det rundabordssamtal som Västra Götalandsregionen (VGR) arrangerade den 7 maj i Göteborg. Statssekreterare Håkan Ekengren från Näringsdepartementet deltog tillsammans med företrädare för en rad innovationsintensiva företag i regionen som presenterade sin syn på möjligheter och utmaningar för regionens näringsliv. Vidare deltog representanter från högskolor och statliga forskningsinstut. […]

Kategori Möten | Om innovation | Regional tillväxt

Nya tag!

Hösten har kommit igång och arbetet med att genomföra den nationella innovationsstrategin tar nya kliv: Den 28 augusti hade turen kommit till Uppsala att diskutera utmaningar och inriktning på sitt regionala innovationsarbete. Mötet, inom ramen för IVA:s projekt Innovationskraft Sverige, visade på den starka position som regionen utgår ifrån, men också ambitioner att förbättra sig […]

Kategori EU | Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Betydelsen av innovation kan inte överskattas

IVA:s seminarium i Almedalen utgick från projektet Innovationskraft Sverige, som syftar till att stärka nationell och regional samverkan kring innovationspolitik. Projektet har hittills genomfört 11 av 15 planerade regionala dialoger om innovation. Johan Carlstedt, projektledare, berättade att det bubblar av innovationskraft regionalt. Den nationella innovationsstrategin är en grund, men han menar att regionala innovationsstrategier gör […]

Kategori Almedalen | Om innovation | Regional tillväxt

Vad är egentligen attraktiva miljöer? Och hur skapar man det?

I måndag samlades 500 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Solna, i Stockholm, för att dela tankar och idéer kring hur arbetet med att skapa attraktionskraft runt om i landet kan se ut. Mötet var en del i regeringens satsning Attraktionskraft Sverige. Attraktionskraft är viktigt för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft i […]

Kategori Innovationsstrategi | Regional tillväxt

Inspiration och samtal på Sveriges Innovationsriksdag

I förra veckan deltog jag på Sveriges Innovationsriksdag. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av Swedish Incubators & Science Parks (SISP) i samband med deras årsmöte. Årets Innovationsriksdag, med temat öppen innovation, ägde rum den 22-24 maj på Ideon i Lund. Över 200 deltagare bestående av politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter samlades i dagarna tre […]

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation | Regional tillväxt

Innovationer är ett resultat av relationer

När jag började som projektledare för CRED – Creative Destination Halland var det ett citat som etsade sig fast – Innovationer är ett reslutat av relationer. Ett citat som ökade min drivkraft och fick mig att lägga in en femte växel för att nå mitt mål. Jag ville vara med och utveckla Sveriges bästa inkubatorsprocesser för upplevelsebaserade bolag! En idé som tog sin utgångspunkt i en mobil inkubator som understöddes av ett nätverk av entreprenörer, bolag och andra aktörer.

Kategori EU | Gästbloggare | Regional tillväxt 1 kommentar

Nu har Sverige även en mineralstrategi!

Idag presenterade näringsminister Annie Lööf Sveriges mineralstrategi. Gruvor är hett just nu. Efterfrågan på metaller är stor och produktionen går för högvarv. Men det finns naturligtvis också många utmaningar. Varför behövs en svensk mineralstrategi? Metaller och mineral finns praktiskt taget överallt! I din mobil, i elbilen, i vindkraftverken, i broar och i hus. En stark […]

Kategori Om innovation | Regional tillväxt

Aktuellt i strategiarbetet

Arbetet med innovationsstrategin är sedan ett antal veckor inne i ett extremt intensivt skede. Vi har under processen fått in mängder av högrelevanta inspel till strategin. Att se till att så mycket som möjligt av dessa tas om hand samtidigt som texten är lättillgänglig och engagerande kräver stora – och otroligt roliga – arbetsinsatser. Vi […]

Kategori Dialogmöten | EU | Händer i veckan | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Regional tillväxt | Tematiska möten 1 kommentar

Innovation och fredagsmys på dialogmöte i Skåne

Region Skånes innovationsdialog gick av stapeln den 16 mars i Malmös sista stapelbädd*. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen till innovationsdialogen som syftade till fördjupning utifrån den internationella innovationsstrategi som Skåne tog fram under 2011 samt till att ge inspel till den nationella innovationsstrategin. Skåne har definierat sex övergripande strategier som är beroende av varandra för att få full verkan […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Regional tillväxt