Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Have Your Say i Strasbourg

Två tusen var anmälda till Strasbourg-konferensen Have Your Say som fokuserade på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Politiker, tjänstemän och entreprenörer från flera sektorer samlades runt frågan hur man kan förstärka och fortsätta arbeta med social ekonomi även efter vårens kommande Europaval. Traditionellt sett har den europeiska sociala modellen innehållit en mångfald av organisationer med en […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Social innovation | Tematiska möten

Nu bygger vi en motorväg för social innovation!

Mötesplats Social Innovation drivs av Malmö högskola och är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. Vi samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer, i syfte att mer systematiskt skapa förutsättningar för att utveckla området social innovation till ett nationellt styrkeområde för Sverige.

Kategori Gästbloggare | Om innovation | Social innovation

Social innovation och finansiering

Senaste tiden har nya begrepp börjat få fäste i Sverige – crowdfunding, impact investment, venture philanthropy, blended value m.m. Framförallt impact investment – alltså att investera i ett företag som löser ett samhällsproblem, där den förväntade monetära vinsten är sekundär gentemot samhällsvinsten (den monetära avkastningen är dock viktig för att företaget ska kunna fungera rent finansiellt).

Kategori Gästbloggare | Social innovation

Samma väg till innovation i Sverige, Europa och Afrika: betraktelser från Dar es Salaam

Regnmolnen hänger djupt över ett myller av hustak i Dar es Salaam. Det är lördag och trafiken har lugnat ner sig.I trafikstockningarna på BTM street igår var det som vanligt svårt att komma fram. Bilarna stod stilla och regnet öste ned när vi besökte den svenska ambassaden. Vi hade ett givande möte med vår ambassadör, ambassadledningen och SIDAs representationen.

Kategori Gästbloggare | Om innovation | Social innovation 1 kommentar

Social innovation och baristakunskaper nere i Malmö

I fredags var vi nere på Malmö Högskola och deltog i det tematiska dialogmötet om social innovation. Mötet var ett arrangemang tillsammans med Malmö Högskola och mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Och efter att jag på morgonen lyckats ta mig till fel flygplats (!) hamnade jag till sist på samma flyg som Annie Lööf och […]

Kategori Dialogmöten | Social innovation | Tematiska möten 3 kommentarer

Dags att vidga innovationsbegreppet och inkludera social innovation

Finansiell kris i både USA och Europa med offentliga åtstramningar som följd. Samtidigt som behovet ökar av det slags tjänster som offentliga sektorn tillhandahåller idag. Lägg till detta vad som inom EU brukar kallas ”de stora utmaningarna”, dvs. miljö- och energiproblem, en åldrande befolkning, ojämlikhet i hälsa, integrationsproblem etc. Allt detta ställer stora krav på vår förmåga att hitta innovativa sätt att ta oss an dessa frågor.

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Om innovation | Social innovation 2 kommentarer

Statssekreterare Håkan Ekengren bjöd till frukostmöte om social innovation

Social innovation blev ett starkt inslag under den gångna veckan. Tisdag den 1 november bjöd statssekreterare Håkan Ekengren till ett frukostmöte på Näringsdepartentet med ett trettiotal deltagare på temat social innovation i relation till arbetet med den nationella innovationsstrategin. Deltagarna kom från företag, ideella organisationer och myndigheter (exv Tillväxtverket, Vinnova och Sida) och andra offentliga […]

Kategori Innovationsstrategi | Okategoriserade | Social innovation 3 kommentarer