Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Upphandling för konkurrenskraft och samhällsnytta

Jag är glad att så många engagerade sig i det dialogmöte vi bjöd in till 5 juni. Syftet med dagen var att visa på möjligheterna med innovationsupphandling och att vi skulle kunna utbyta erfarenheter med varandra. Innovationsupphandling innebär att man utgår från behoven eller problemet man vill komma till rätta med. Det kan innebära att […]

Kategori Dialogmöten | Innovation i offentlig verksamhet | Tematiska möten

Have Your Say i Strasbourg

Två tusen var anmälda till Strasbourg-konferensen Have Your Say som fokuserade på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Politiker, tjänstemän och entreprenörer från flera sektorer samlades runt frågan hur man kan förstärka och fortsätta arbeta med social ekonomi även efter vårens kommande Europaval. Traditionellt sett har den europeiska sociala modellen innehållit en mångfald av organisationer med en […]

Kategori Entreprenörskap | EU | Social innovation | Tematiska möten

Klimatanpassning kräver innovationer

För lite drygt ett år sedan arrangerade Regeringskansliet (med Miljödepartementet i spetsen) tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten och Vinnova, ett dialogmöte om innovation för blå tillväxt och levande hav och vatten.  Dialogmötet, som en del i framtagandet av den nationella innovationsstrategin, var mycket uppskattat från vår- och myndigheternas sida, likväl som från de aktörer som närvarade […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Om innovation | Tematiska möten 1 kommentar

Tjänsteinnovation gör inte ont att tappa på tån

Den 5 juni deltog näringsminister Annie Lööf på ett dialogmöte om tjänsteinnovation. Mötet syftade både till att ge inspel till arbetet med innovationsstrategin och som ett första steg i det fortsatta arbetet att gemensamt utveckla en strategisk agenda för tjänsteinnovation. Det är viktigt att nu mobilisera aktörer kring de fortsatta satsningarna på tjänsteinnovation och dagen […]

Kategori Dialogmöten | Tematiska möten 2 kommentarer

Aktuellt i strategiarbetet

Arbetet med innovationsstrategin är sedan ett antal veckor inne i ett extremt intensivt skede. Vi har under processen fått in mängder av högrelevanta inspel till strategin. Att se till att så mycket som möjligt av dessa tas om hand samtidigt som texten är lättillgänglig och engagerande kräver stora – och otroligt roliga – arbetsinsatser. Vi […]

Kategori Dialogmöten | EU | Händer i veckan | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Regional tillväxt | Tematiska möten 1 kommentar