Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Hur får vi fart på ungas idéutveckling?

Hur får vi fart på ungas idéutveckling? Den frågan och mycket mer diskuterade vi tillsammans med 25 studenter från Lund. Studenterna har fått ett stipendium för att utveckla sina företag och/eller idéer under tre månader. Vi ville lyssna på studenternas erfarenheter och deras idéer för hur vi i Sverige kan ta tillvara på ungas innovationskraft. I det här blogginlägget delar vi med oss av studenternas tankar.

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation | Ungas Innovationskraft

Innovationspiloter – förändra för ökad innovationsförmåga

I Innovationsstudion på KTH samlades under några timmar den 23 september en mängd personer med ett gemensamt intresse: hur utvecklar vi företag och organisationer för en större innovationsförmåga. Många var där och representerade företag i Sverige med ett starkt intresse kring hur de ska utveckla den egna organisationen. Och de fick med sig en konkret modell för hur de kan göra och mycken inspiration.

Kategori Gästbloggare | Om innovation | Ungas Innovationskraft 1 kommentar

Destination Innovation – för Ungas Innovationskraft

Förra veckan genomförde Tillväxtverket och VINNOVA seminariet Destination Innovation – Hur stöttar vi fler unga på resan från idé till handling? Det var en bred samling av entreprenörer, rådgivare och myndighetsrepresentanter som deltog. Syftet med dagen var dels att redovisa vad som har gjorts inom ramen för Ungas Innovationskraft, dels att få in tankar och idéer för hur arbetet framöver bör utformas.

Kategori Entreprenörskap | Ungas Innovationskraft