Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi måste satsa på morgondagens transporter idag

Regeringens vision är att Sverige år 2050 är ett klimatneutralt samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är ett steg på vägen mot klimatneutralitet och en av de större förändringarna som vi har framför oss. Den förutsätter omfattande insatser från både privata och offentliga aktörer, såväl kopplat till fordon och infrastruktur […]

Kategori Vision

”Sverige ska förbättra sitt företags- och innovationsklimat. En innovationsstrategi tas fram.”

Det var den 5 oktober 2010, och jag studsade till vid orden i statsministerns första regeringsförklaring efter valet. I valet hade innovationsfrågorna som jag jobbat med hela mitt yrkesverksamma liv haft en historiskt framträdande roll. Båda regeringsalternativen hade talat om behovet av en innovationsstrategi. IVA:s, Vinnovas, Tillväxtverkets och Svenskt Näringslivs arbete med projektet Innovation för […]

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation | Vision 3 kommentarer

Nu är vi åter i sadeln

Våren var en hektisk period för arbetet med innovationsstrategin. Vi genomförde ett femtontal dialogmöten i samarbete med inspirerade – och inspirerande! – medarrangörer. Det både gav och tog energi. Det är mycket arbete med att få till stånd bra och fruktsamma dialogmöten, men det har varit mödan värt!

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Vision 1 kommentar

Människan i centrum för världsledande förutsättningar för innovation i Sverige

Igår lyssnade jag på sommarpratare Christina Lampe-Önnerud. Det var grymt inspirerande att lyssna på hennes berättelse om sin resa från kemiintresserad ung i Ludvika till global grön batterientreprenör i Boston med världen som arbetsfält, inte minst Kina. Hon illustrerar för mig hur viktigt det är att sätta människan i centrum när det gäller att skapa världsledande förutsättningar för innovation i Sverige.

Kategori Innovationsstrategi | Om innovation | Vision 3 kommentarer

Idag presenteras Stockholmsregionens innovationsstrategi

Idag presenterar jag Stockholmsregionens innovationsstrategi tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business Region. Det är en överenskommelse som handlar om att kraftsamla kring regionens innovationsförmåga. Strategin pekar ut fem områden som särskilt viktiga:

Kategori Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet | Innovationsstrategi | Okategoriserade | Vision

Samarbete och innovativt tänkande avgörande för levande vatten och hav

Med öppenhet för innovativt tänkande och handlande så kommer havs- och vattenmiljöarbetet att ge resultat för både företag och samhälle. Det är en av de många tankar som jag tar med mig från dialogmötet om innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav den 23 maj, som anordnades av oss på Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Regeringskansliet och VINNOVA.

Kategori Dialogmöten | Gästbloggare | Innovation i offentlig verksamhet | Vision 2 kommentarer

Ett år sedan kickoff för arbetet med innovationsstrategin

Ett år har gått sedan min företrädare Maud Olofsson sparkade igång arbetet med den nationella innovationsstrategin, efter att statsministern i regeringsförklaringen 2010 aviserat att ”vi tar fram en innovationsstrategi”. Idag ser jag hur många av mina kollegor i regeringen och våra medarbetare i Regeringskansliet under det här året varit involverade i dialoger och processer för […]

Kategori Dialogmöten | Innovationsstrategi | Vision 6 kommentarer