Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsdialog för blå tillväxt och levande vatten och hav

Det var ett stort engagemang kring borden under dialogmötet

Det var ett stort engagemang runt borden under dialogmötet Bildrättigheter

Den 23 maj begav vi oss västerut till Göteborg och dialogmötet Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav. Mötet samlande ett hundratal människor som alla drivs av viljan att skapa hållbar användning av våra vatten och hav. De representerade en bred uppsättning aktörer inom näringsliv, myndigheter och det civila samhället, med anknytning till innovation och blå tillväxt.

Mötet ägde rum i anslutning till European Maritime Day som många av dialogmötets deltagare hade deltagit vid. Dialogen för dagen hade fokus på fyra områden: övergödning, sjöfart/maritima aktiviteter, biologisk mångfald, farliga ämnen och kemikalier. Dessa områden återspeglades även i det dialogtorg där tolv exempel beskrevs av företag, myndigheter, forskningsorganisationer m fl på pågående arbeten inom innovation och blå tillväxt.

Vid dialogmötet medverkande bland andra Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, Anders Flanking, statssekreterare på Miljödepartementet Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet (via videolänk). Mötet arrangerades av Regeringskansliet (Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet) i samarbete VINNOVA och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs gärna gästblogginlägget från Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger i anknytning till dialogmötet.

Här nedan ser ni några röster från dialogmötet den 23 maj:

Jonas Brändström, chefsstrateg miljö VINNOVA och Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Catarina Hedar utredare och Thomas Johansson chef, på enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten

 Magnus Emfel, klimatinnovationer, WWF

Helén Jansson, kommunikation och marknadschef, SSPA

Fredrik Gröndahl, lektor och docent, KTH

 

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Klimatanpassning kräver innovationer | Innovation