Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Några röster om möjligheter bortom normen

Genus och innovation. Foto: Näringsdepartementet

Dialogmöte om genus och innovation. Foto: Näringsdepartementet Bildrättigheter

Förra veckan ordnades ett tematiskt dialogmöte på Näringsdepartementet tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, VINNOVA, Luleå tekniska universitet och SLIM-projektet. Syftet med mötet vad att synliggöra kunskap och erfarenheter kring innovation och genus och att ge inspel till arbetet med regional och nationell innovationspolitik. Från Näringsdepartementet deltog statssekreterare Marita Ljung. Se även artikeln på regeringens webbplats.

Innovation och genus i forskning, program och projekt

En av talarna var forskaren Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet. Hon talade bland annat om de många uppfattningarna om begreppet genus där vi tillskriver män och kvinnor olika egenskaper utifrån de sociala föreställningar som vi lägger på människor. En annan av talarna var Göran Marklund från VINNOVA som berättade om några av de projekt som VINNOVA initierat: Makten över maten och Gen(us)vägar för hållbar tillväxt.

Magnus Jahnke om att innovationsarbete kräver nya processer:

Mika Fogelberg, SKL, om hur den viktigaste lärdomen från dagen:

Elisabeth Holm, Region Dalarna, om bakgrunden till dagens möte:

Johnny Paulsson om att arbetet med genusfrågor är att arbeta med innovation:


Pernilla Alexandersson om vikten av att lyfta genusföretagare:

 

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt