Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Forskningsinstituten är näringslivets innovationspartner

Olof Sandberg. Foto: Magnus Atterfors Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Olof Sandberg, strateg på RISE. Olofs inlägg utgår från hans och hans organisations egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Vid sidan av universiteten och näringslivet finns de svenska forskningsinstituten som en tredje sfär där det bedrivs forskning i Sverige. RISE Holding är statens ägarbolag för delägande i svenska forskningsinstitut. I RISE Research Institutes of Sweden ingår idag 19 svenska forskningsinstitut.

Medan forskningsfrågorna vid universiteten väljs av forskare/institutioner, är forskningsinstituten inriktade på frågor som är mera direkt kopplade till efterfrågade behov i näringsliv och samhälle, s k behovsstyrd forskning. Det kan handla om att anlägga nya testmiljöer för framtidens fordon, utveckla nya material ur skogsråvara eller medverka i brand- och explosionsförsök i tunnlar för att kunna förbättra räddningsinsatserna. När företagen inte själva har kapacitet eller egen kompetens för att utveckla en ny tjänst/produkt/process, ges ett uppdrag till en problemlösare, ett forskningsinstitut som har spetskompetens och labb-utrustning. Forskningsinstituten fungerar på så vis som näringslivets innovationspartner. Nära 60 procent av forskningsinstitutens intäkter kommer från näringslivet. Vid sidan av kunduppdrag bedriver instituten även egen forskning, har certifieringsfunktioner och arbetar med utbildning.

Ursprungligen har forskningsinstituten uppstått som ett resultat av ett samspel mellan staten och olika industrigrenar, där bägge insett att de haft sammanfallande intressen, frågeställningar och utmaningar. De första bildades redan i början av förra seklet (Pappersmassekontoret 1917, Statens provningsanstalt 1920, Metallografiska Institutet 1921). Med åren växte de i antal, och fick vara med om både ”glansperioder” och mera undanskymda tider (1979 fattar Riksdagen beslut om stopp för nybildning av forskningsinstitut. Universiteten skulle istället fungera som ”hela samhällets forskningsinstitut”.)

Vilken nytta har då dagens industri av forskningsinstituten? I en studie under maj – september 2011 genomfördes ett antal intervjuer med industriföreträdare med god insikt i hur instituten fungerar. Här framkommer bland annat att man ser instituten som ”komplementära till den egna forskningen”, att instituten ska utmana och öppna ögonen för nya synsätt och tillämpningar, samt att instituten har en roll som en samlad utvecklingsresurs för främst små och medelstora företag (SMF)  med små möjligheter att driva utveckling i egen regi.

Inför den kommande innovationsstrategin och forsknings- och innovationspropositionen har RISE identifierat ett antal punkter som vi tror är viktiga för att förbättra det svenska innovationsklimatet. Det handlar om:

 • Ökad samverkan mellan lärosäten och institut (forskargrupper, gemensam utrustning, samverkan med näringslivet)
 • Testbäddar där t ex SMF kan testa sina innovationer
 • Arbete med strategiska innovationsområden
 • En stärkt roll för instituten i EU:s kommande forsknings- och innovationsprogram
 • Internationalisering

Dessa punkter kommer jag att utveckla i kommande blogginlägg.

/ Olof Sandberg, strateg vid RISE Holding

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Håkan Gergils

  Institutssektorn i Sverige är liten jämfört med sektorns storlek i andra länder. Den behöver byggas ut, det konstaterade den tidigare regeringen redan för 10 år sedan. En del har sedan skett, men mycket återstår om instituten skall göra den insats som är önskvärd i Sverige. Ett konkret förslag: Utveckla i den kommande forsknings- och innovationspropositionen den roll i innovationssystemet som instituteten skall spela. Sedan bör de resurser som denna roll kräver anvisas i budgetproppen.Där har Näringsdepartemenet en viktig uppgift att ge underlag för detta.

  Svara på inlägget
 2. Pingback: Annie Lööf besöker ett industriforskningsinstitut | Innovation