Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsupphandling – ett kraftfullt verktyg

Idag bloggar alla tre generaldirektörer från de myndigheter som fått uppdraget att genomföra nya satsningar på Innovationsupphandling. Utöver Andres Muld på Energimyndigheten bloggar även Charlotte Brogren från VINNOVA och Gunnar Malm från Trafikverket.

I dag fick jag ett glädjande besked. Vi har fått i uppdrag att arbeta med innovationsupphandling tillsammans med Vinnova och Trafikverket, och det är ett efterlängtat initiativ. I dag behövs satsningar på forskning och innovation inom energiområdet, för det är ett av de viktigaste områdena för framtiden. Näringslivet i Sverige har goda förutsättningar att bidra till att möta den växande inhemska och globala efterfrågan på ny teknik som energiutmaningar och klimathot skapar.

Energimyndigheten har vi goda erfarenheter av det vi kallar teknikupphandling. Vi har i första hand använt det för att främja utveckling av ny energieffektiv teknik. Jag kan nämna en rad exempel där teknikupphandlingar fungerat; Energieffektiva fönster, kyl/frysar, tappvattenarmaturer och små solfångarsystem är några av de teknikupphandlingar som resulterat i nya och effektivare produkter.

Vi ser också andra, precis lika viktiga, effekter av teknikupphandlingar. Det påverkar branschstandarder och det ökar kunskapen och samspelet mellan olika grupper och aktörer. Vi ser också en ökad nationell och internationell efterfrågan på produkterna, vilket resulterat i en ökad export och ett ökat antal arbetstillfällen i Sverige.

Energimyndighetens uppdrag är att arbeta för att Sverige klarar de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen till år 2050. För att lyckas med det behöver vi använda många olika verktyg och styrmedel, och ha god kunskap om teknikstatus, forskningsläget och utvecklingspotential. Genom att arbeta med innovationsupphandling har vi fått ytterligare ett kraftfullt verktyg till hjälp.

Andres Muld, generaldirektör på Energimyndigheten

Andres inlägg utgår från egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Andres Muld. Foto: Energimyndigheten, fotograf Niklas Dahlskog

Andres Muld. Foto: Energimyndigheten, fotograf Niklas Dahlskog Bildrättigheter

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Viktigt steg för att förverkliga Sveriges innovationspotential | Innovation

  2. Pingback: Innovationsupphandling behövs! | Transport