Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

OECD har granskat den svenska innovationspolitiken

Bild på Sylvia Schwaag Serger, Vinnova. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Sylvia Schwaag Serger, Vinnova. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Sylvia Schwaag Serger. Sylvia är internationell strateg på Vinnova. Hon är doktor i ekonomisk historia från London School of Economics, ledamot  i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)  och Senior Research Fellow på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Schwaag Serger har varit expert i OECD projekt och har tidigare bland annat arbetat på Tillväxtanalys och vid Sveriges ambassad i Peking. Hon har publicerat flertalet artiklar om innovationer och FoU, bland annat om Kinas utveckling. Hon har också nyligen lett en EU expertgrupp om internationalisering av forskning och innovation. Hennes inlägg utgår från hennes egna och hennes organisations infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

I serien ”Reviews of Innovation Policy” har OECD under det gångna året riktat ljuset mot Sverige. Rapporten, som har beställts av Näringsdepartementet, lyfter fram styrkor och svagheter i det svenska innovationssystemet och ger rekommendationer till åtgärder som regeringen bör vidta. OECD presenterade huvuddragen i den 276 sidor långa rapporten vid ett seminarium som anordnades av näringsminister Annie Lööf på Näringsdepartementet i torsdags. Jag var tillsammans med professor Pontus Braunerhjelm inbjuden för att kommentera rapporten.

Sammanfattningsvis lyfte jag fram följande:

Bra och omfattande utvärdering på kort tid
Det är en stor utmaning att göra en så omfattande utvärdering på en relativt kort tid. Jag deltog själv i en motsvarande analys av Kinas innovationssystem (vilket förstås var snäppet svårare). OECD har lyckats synnerligen väl i sin analys.

Förnyelse och attraktivitet = framtidens konkurrenskraft
Rapporten ger stöd för min bestämda uppfattning att Sveriges framtida konkurrenskraft avgörs av förmågan till förnyelse och attraktivitet – för näringslivet, för universiteten, för den offentliga verksamheten…

Internationalisering är viktigt
Ett huvudbudskap från OECD är att Sverige måste skruva upp tempot och graden av internationalisering – inte minst inom akademin. Jag håller med helt. Svenska universitet och högskolor kommer inte stå sig i den globala konkurrensen om de som vissa fakulteter idag, rekryterar åtta av tio personer internt. Undersökningar visar att trenden för inresande studenter till Sverige är fallande. Internationell rekrytering finns på agendan vid samtliga europeiska toppuniversitet – när blir det så i Sverige? Vi har mycket att lära från exempelvis Silicon Valley där utlandsfödda studenter och forskare spelar en nyckelroll vid kommersialisering.

Innovationspolitiken bör omfatta offentlig sektor
OECD ser att innovationspolitiken i Sverige i större utsträckning bör omfatta offentlig sektor och sociala innovationer. Hur möter vi kraven på att samhällstjänster hela tiden ska utökas (t.ex. pga åldrande befolkning) samtidigt som besparingskraven bara växer? Svaret måste vara innovationer. Idag skapar situationen kortsiktiga kostnadsbesparingar utan motsvarande investeringar som befrämjar produktivitet och innovationsförmåga. Här bör den offentliga upphandlingen styras betydligt kraftfullare mot förnyelse. VINNOVA har ett särskilt uppdrag för att stimulera innovationsupphandling

Viktigt att behålla stora företag och främja små och medelstora
Fokus för den svenska innovationspolitiken måste, enligt OECD, vara på att behålla våra stora företag i landet parallellt som innovativa småföretag får drivkrafter för att lyckas växa. Här är det viktigt att både nya och etablerade mindre företag står i centrum för politiska insatser. Av Sveriges 50 största företag är bara ett grundat efter 1970 – frågan är då var framtidens jobb ska växa fram?

Utvärderingen är en integrerad del av innovationsstrategin
Utvärderingen från OECD offentliggjordes efter den svenska innovationsstrategin kom på plats, men regeringen och Regeringskansliet har haft tillgång till de preliminära resultaten av rapporten under arbetet med strategin.

Jag tror att OECD:s rapport fortsatt kommer vara mycket värdefull för inriktningen på den svenska innovationspolitiken. 

Sylvia Schwaag Serger, VINNOVA och Lunds Universitet

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Innovationsforskaren Charles Edquist efterlyser en tydligare politisk hållning | Innovationskontor V