Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Varför valde Facebook Luleå? Värdet av att marknadsföra en plats.

Like. Foto: Cascade AB

Like. Foto: Cascade AB Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Magnus Lundin, VD för SISP – Swedish Incubators & Science Parks – den svenska branschföreningen för 42 inkubatorer och 33 science parks över hela landet. Magnus inlägg utgår från hans och hans organisations egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Därför valde Facebook Luleå” skriver Luleå kommun på sin hemsida.

När Facebook skulle etablera ett datacenter – det första i sitt slag utanför USA – valde de Sverige. De valde Luleå, långt uppe i norr i konkurrens med flera andra starka platser i Europa. Hur kommer det sig? Efter en omfattande process där Facebook undersökt alternativ i hela Europa kom de alltså fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen.

Matz Engman som är Vd för Luleå Näringsliv och fram till att han tillträdde den tjänsten förra året var med och byggde upp Aurorum Science Park i Luleå, berättar att en av anledningarna till att Facebook valde Luleå är bland annat för att där finns hög teknisk kompetens från universitetet. Andra avgörande faktorer är den naturliga kylan som behövs för att hålla nere temperaturen i serverhallarna samt det driftsäkra elnätet.

Facebook som enligt rykten vid en eventuell börsintroduktion kan hamna på en värdering av dryga 100 miljarder dollar valde Luleå för regionens unika egenskaper. Bolaget skulle aldrig göra en så stor investering om de inte hade gjort sin hemläxa. Luleå har sedan ett par år tillbaka aktivt arbetat med att locka etableringar, investeringar och kompetens inom it till regionen. Arbetet med att marknadsföra staden och regionen som en high spot inom it har skördat frukt. Med råge.

SISP har 60 inkubatorer och science parks som medlemmar över hela Sverige. Dessa innovationsmiljöer betyder mer för en plats än många kan föreställa sig. Luleå med Aurorum är ett av de mest aktuella exemplen just nu, men utvecklingen är stark på många håll i landet. Exempelvis är utvecklingen i och kring Norrköping Science Park, Ideon Science Park i Lund samt Lindholmen Science Park i Göteborg lika spännande som omfattande.

I januari höll SISP en Executive Training i Place Management för medlemmarna – ledarskapsträning för platsmarknadsföring med syftet att lära hur ledare för inkubatorer och science parks kan jobba än mer aktivt för att attrahera talanger, etableringar och investeringar till sina regioner. I slutet av mars hölls ännu en, då tillsammans med Västra Götalandsregionen. Boken Place Management var utgångspunkt för träningen som hölls av det internationellt etablerade Bearing Consulting som är experter på platsutveckling och strategisk kommunikation. Boken är skriven av Christer Asplund som tidigare bland annat varit näringslivsdirektör i Stockholms stad.

Slutsatser ifrån diskussioner och utvärderingar efter de två träningstillfällena i Place Management är bland andra:

 • Det är viktigt att marknadsföra en plats för att locka talanger och investeringar.
 • Professionella platsledare bidrar till lokal och regional tillväxt.
 • Inkubatorer och science parks kan ha en viktig roll som platsledare och del av städers och regioners utveckling och attraktivitet. I dessa miljöer sker stark utveckling och de är utmärkta exempel på skyltfönster för Sveriges platser.

Behovet är tydligt och vi är övertygande att det går – frågan är hur vi tillsammans bästa kan stärka våra regioners och därmed hela Sveriges attraktivitet, tillväxt och utveckling?

Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks,
sisp.se

Magnus Lundin, SISP

Magnus Lundin, vd för SISP, Swedish Incubators and Science Parks Bildrättigheter

Kommentera

4 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Britt Lööv

  Det är minst sagt härligt att titta på vad Luleå gjort och uppnått. Ett gott exempel värt att titta på för många kommuner/platser i hela landet. Jag använder själv Luleå-exemplet för att påvisa vad det går att göra om man är kreativ och faktiskt ser vilka styrkor som finns runt omkring.

  Kursen Place Management som Magnus nämner är både en ögonöppnare och inspirationskälla. Den visar tydligt att det behövs eldsjälar för att det ska bli en förändring, och att eldsjälar måste få tillåtas att vara kreativa och offensiva. Det är inte lätt i alla miljöer för en eldsjäl kan ofta upplevas besvärlig i sin iver att göra skillnad och göra annorlunda.

  I Luleå vågade man satsa för att vinna….

  Svara på inlägget
 2. Victor Sunnliden

  Det kommunala paradigmskiftet

  Place Management är den senaste i raden av föreläsar-trender. Till epitetet trend hör det till vanligheten att man gärna härleder effekter av nedlagtarbetet eller annat resultat till; i just det här fallet Place-Management.

  Luleås arbete i frågan har jag ingen detaljkunskap om men jag har ingen anledning att betvivla att de gjort och gör ett fantastiskt jobb i frågan.

  Men att koppla det till Facebooks etablering är att ignorera medvinden på löparbanan. En medvind som inte finns på alla löparbanor, bara vissa. Statsbidragets medvind.
  Den medvind som uppstår när checken på bordet visar den nätta suman på 103 miljoner svenska kronor.

  Andra svenska orter låg även de i sluttampen på ”fejjans” etablering men utan möjlighet att erbjuda en löparbana med medvind.

  Några kommentarer hävdar att 103 miljoner svenska kronor är inte något som Facebook behöver och därför är de inte avgörande för valet. Där tror jag att man avslöjar mer om sin egen världsbild än om Facebooks affärsmässighet.

  Att komma hem till USA och rapportera att man tackat nej till ett stöd i mångmiljonklassen är ett icke-alternativ.

  Svara på inlägget
  • Magnus Lundin

   Tack för ditt inlägg Victor! Medvind är alltid tacksamt men det gäller också att ha rätt trimmade segel samt inte minst att vara beredd när ytan börjar krusa sig och vindbyarna kommer.

   Jag håller med dig i att platsutveckling både är ett aktuellt ämne på många mötesagendor liksom att statsbidrag vid etableringar sannolikt är värdefulla och bidrar till konkreta beslut. Men en orts attraktivitet för ett företags etablering beror på flera faktorer, bland andra synergier med forskning respektive omgivande näringslivs starka värdekedjor.

   Vad det gäller place management – strategisk platsutveckling – för SISPs del är det något vi själva och våra regionalt förankrade medlemmar valt att inkludera i vår branschföreningsverksamhet. Att begreppet är allt mer aktuellt tror jag huvudsakligen beror på att det formulerar och beskriver ett arbetssätt och ramverk för utvecklingsstrategi och platsmarknadsföring som tidigare saknats.

   Att Sverige satsar mer på att proaktivt jobba med investeringsfrämjande aktiviteter internationellt tror jag blir allt viktigare. Ett flertal andra länder jobbar aktivt med etableringar och erbjuder villkor långt över det Sverige kan erbjuda i investeringsstöd till internationella företag. Statligt etableringsstöd motiverar och bidrar sannolikt till större nytta för regionen och för Sverige. Såväl direkt genom att stimulera att etableringar sker men också genom en fördjupad dialog, mer samarbete och fler synergier vid etableringar.

   Jag valde att lyfta fram Luleå som det goda exemplet det är på långsiktighet och samverkan mellan universitet, näringsliv och region. Facebook har inför sitt slutgiltiga val av ort utvärderat ett 20-tal markområden runt om i Sverige samt även gjort detsamma i ytterligare något/några länder i Europa. Deras val av Sverige, Norrbotten och Luleå är just med anledning av deras unika förutsättningar. Vad som slutligen gjort att de valt Luleå är att det där finns ett stort överskott av 100 % förnyelsebar energi i form av vattenkraft. Ett stabilt elnät som är byggt för en krävande basindustri inom mineral, stål och pappersindustri är också starkt bidragande faktorer. De senare nämnda möjliggör för Facebook att reducera sin dieselreservkraft med hela 70 %. Detta är miljömässigt viktigt och dessutom kostnadsbesparande. Det kalla klimatet i norr möjliggör att enbart frisk luft behövs för att kyla sina servrar något som är såväl miljömässigt viktigt som kostnadsbesparande. Utvärderingen inkluderade också närheten till en Science Park som är fokuserad på IT och Telecom, närheten till Luleå tekniska universitet med 16 000 studenter, vilket säkerställer kompetens och forskningsresurser för deras verksamhet.

   Att Facebook söker ett investeringsstöd är självklart. I USA och i andra länder i Europa finns de möjligheterna och framförallt är de ofta aktuella när stora etableringar hanteras i USA. Här har vi i Sverige möjligen en hel del att lära. Bara för att sätta investeringsstödet i lite perspektiv kan nämnas att stödet vid Facebooks etablering var mindre än 0,2 % av deras totala investering i Luleå. Till statskassan kommer ett tillskott på över 300 Mkr enbart från elskatten under en kommande treårsperiod. Lägg till moms på detta så framstår detta investeringsstöd ännu mer angeläget – oräknat alla strategiska fördelar.

   Avslutningsvis ska Sverige glädjas åt att ett av världens största varumärke har valt vårt land som deras första stora investering utanför USA. Denna viktiga etablering ger nog inte bara medvind för Luleå, utan ger förhoppningsvis medvind för hela Sverige i vårt fortsatta arbete med internationella investeringar.

   /Magnus Lundin

   Svara på inlägget