Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Många behövs för att innovationssystemet ska fungera

Christina Lugnet. Foto: Håkan Flank Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket. Christinas inlägg utgår från hennes och hennes myndighets egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Uppdaterat 9/8 2012: Christina Lugnet var generaldirektör för Tillväxtverket 2009-2012 (red.).

Vad roligt att det finns en innovationsblogg, jag hoppas att många ska ta tillvara den här kanalen för att lämna tankar, input och idéer till näringsdepartementet i arbetet med innovationsstrategin. Ju fler som är delaktiga i framtagandet av strategin, ju fler kommer antagligen att känna att vi bidrar i innovationssystemet och arbetar strategiskt tillsammans. Och det är ju faktiskt grundläggande när det gäller just innovation, att vi är många som behövs för att innovationssystemet ska fungera så bra som möjligt.

Tillväxtverket jobbar vi med två huvudsakliga områden som båda är viktiga i ett välfungerande innovationssystem: regional utveckling och entreprenörskap. Vi finansierar inte forskning, det finns andra aktörer som finansierar och bedriver forskning. Givetvis är forskning och vetenskap oerhört viktigt, men det behövs även entreprenörer för att idéer och kunskap ska omsättas till varor och tjänster som börjar användas.

Tillväxtverket ser innovationsarbetet som en process, som vi och andra aktörer ska underlätta på olika sätt. Idéer kan uppstå överallt i samhället, det gäller att idéerna inte stannar i någons huvud, på skrivbordet eller i en byrålåda, det är avgörande att de blir produkter och tjänster som får spridning på en marknad. Där fyller många individer och aktörer viktiga funktioner, och Tillväxtverket är en av dessa.

De lokala och regionala förutsättningarna utgör själva grunden i innovationssystemet, och vi märker i alla våra regionala kontakter att det förs många strategiska, intressanta diskussioner. Den kommande nationella innovationsstrategin är en aktuell fråga att samlas kring, och intresset är stort runt om i landet.

Något som är centralt för oss som myndighet är hur alla aktörer i innovationssystemet kan bli bättre att nå de individer och grupper som idag bär på idéer som man inte förverkligar. I vårt arbete med entreprenörskapsfrågor jobbar vi bland annat för att fler kvinnor ska ta sina idéer vidare till företagande, att företag som drivs av personer med utländsk bakgrund ska kunna växa och att fler gröna företag ska kunna bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Vi försöker hitta sätt så fler unga inser att deras idéer behövs, och får verktyg för att realisera innovativa affärsidéer. Vi ser att det finns stor potential som innovationssystemet inte fångar upp idag.

För Tillväxtverket är det viktigt att innovationsbegreppet används brett, att innovationer kan vara nya saker som tas fram men också nya sätt att organisera, affärsmodeller eller processer. Det känns stimulerande och roligt att allt fler engagerar sig i våra verksamhetsområden och ser dessa som centrala. Vi vill vara med och forma innovationsstrategin och ser fram emot alla givande samtal, vid någon av de träffar vi eller andra ordnar, via mail, brev eller samtal, och självklart även via inlägg i denna blogg!

Christina Lugnet

Generaldirektör, Tillväxtverket

Kommentera

11 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Glenn

  Det går inte att prata om innovationsklimat utan att samtidigt prata om entreprenörsklimat, för en innovatör måste bli entreprenör innan han kan nå framgång. I Sverige finns ett hat mot entreprenörer i väggarna hos skatteverk och andra byråkrater, värderingar som blir till ett problem i samband med lösa misstankar, avundsjuka eller annat som må trigga de myndighetsanställdas ovilja. Hatet grundades i 70-talets revolutionsromantik och även om nuvarande regering inte är skyldig till detta, behöver ni hjälpa till att avskaffa problemet. Inför gärna en sanningskommission. Tidningen Entreprenör har börjat våga tala om debattera problemet med det svenska entreprenörshatet, nu är det dags att höra regeringens kommentarer.

  Svara på inlägget
 2. Håkan Gergils

  Christina Lugnet sätter fingret på behovet av att innovations-strategin blir bred. Till detta skulle jag vilja foga behovet av en struktur på strategin. En målformulering, med probleminventering och en disposition.
  Det skulle vara lättare att då uttrycka sina synpunkter. Lättare också för regeringen att ta till sig.

  Svara på inlägget
  • Johanna Pauldin

   Hej Ragnar,
   jag jobbar på Tillväxtverket, och Connect är ju ett av de projekt som vi stödjer och tycker är intressanta på många sätt. Vi hoppas att Connect spelar in sina erfarenheter till näringsdepartementet i arbetet med att ta fram den nya innovationsstrategin. Inte minst är det viktigt att lyfta fram att små företag ofta behöver både ”ny” kompetens och kapital för att kunna växa.
   hälsningar Johanna Pauldin

   Svara på inlägget
 3. Per Ödling

  När jag läser om personer med utländsk bakgrund som driver företag så associerar jag till en idé som FIM (Bonniersfärens stiftelse för samhällsförbättring) hade och som insiktsfulle Mikolaj Norek presenterade i en debattartikel i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/debatt/article13286477.ab).

  Dessa mångkulturella entreprenörer står till alltför stor del utanför de politiska processerna, t.ex. Almedalen. Mikolaj föreslår att man ska hyra en färja och locka entreprenörerna till Almedalen (men blanda unga entreprenörer och redan etablerade samhällsaktörer på färjan) både för att förbättra våra politiska processer och för att öka allas tro på samhällsbygget och det ”sociala kontraktet”. Konkret och spännande!

  Svara på inlägget
  • Johanna Pauldin

   Hej Per,
   jag jobbar på Tillväxtverket och håller med dig, det är ett spännande och konkret förslag. Tillväxtverket och VINNOVA har ett program för ungas innovationskraft där vi just nu är i full färd att planera en tågturné genom Sverige, men en färja har vi hittills inte funderat över… Precis som du och Mikolaj tror vi att det behövs fler mötesplatser där personer med olika bakgrunder och exempelvis åldrar kan diskutera innovation och entreprenörskap och nya processer kan starta.
   hälsningar Johanna Pauldin

   Svara på inlägget
 4. marianne treschow

  Tack för Ditt gästinlägg, som är mycket intressant sett särskilt ur ett regionalt perspektiv. Du har suttit med IVAs styrgrupp Innovation för tillväxt.Min fråga är hur Ditt inlägg passar in i IVAs rapport där även Innovation definierats som Kunskap omsatt till nya värden. Jag menar dessutom att man i sin innovationsstrategi och målsättning bör ha ett tydligt internationellt, nationellt och regionat perspektiv., vilket jag tycker saknas i Ditt Inlägg

  Svara på inlägget
  • Christina Lugnet

   Marianne, min och Tillväxtverkets syn på innovation skiljer sig inte från den som diskuteras inom IVA:s projekt ”Innovation för Tillväxt”. Jag håller helt med om att en innovationsstrategi behöver hantera många aspekter, precis som du skriver internationellt, nationellt och regionalt men också lokalt och på individnivå. Tillväxtverket är en myndighet som arbetar på alla de här nivåerna, men vi har ett särskilt ansvar att lyfta frågor som är viktiga ur ett regionalt perspektiv.
   hälsningar Christina

   Svara på inlägget
 5. Sigvard Bahrke

  Innovationsdebatten och Christina Lugnets inlägg innehåller allmänna ostridiga konstateranden, Jag har ingen övertro på centralt agerande men vill ändå fråga: var föreslås eller ännu bättre tas konkreta handfasta grepp som kan stötta dem som kan uträtta nyttigt på fältet.
  Har de som syns i det allmänna innovationstyckandet meriter från framgångsrikt eget arbete inom området?

  Svara på inlägget
  • Johanna Pauldin

   Hej Sigvard,
   jag jobbar på Tillväxtverket och tycker att den här kanalen är väl ett utmärkt exempel på att man försöker nå även de som inte ingår ”i det allmänna innovationstyckandet” för att få input till framtida insatser… Så det är väl bara att passa på och komma med förslag på ”konkreta handfasta grepp” för att få fler innovationer och innovativa entreprenörer som lyckas.
   hälsningar Johanna Pauldin

   Svara på inlägget